Viikinmäen jätevedenpuhdistamo täytti 20 vuotta

kesä 24, 2014

Helsingissä sijaitseva, Suomen ja Pohjoismaiden suurin jätevedenpuhdistamo, täytti toukokuussa 20 vuotta. Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään paitsi Helsingin myös Vantaan keski- ja itäosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään, Pornaisten, Mäntsälän eteläosien ja Sipoon jätevedet. 

Pääosin kallion sisään rakennettu puhdistamo käynnistettiin toukokuussa 1994, mutta päätös sen rakentamisesta tehtiin jo vuonna 1986, kun Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti keskuspuhdistamon rakentamisen. Kalliopuhdistamoa suunniteltiin vuoteen 1988, jonka jälkeen alkoivat louhintapainotteiset rakennustyöt. Rakentamisvaiheessa ennakoitiin tulevia typenpoistovaatimuksia rakentamalla aktiivilieteprosessialtaat riittävän syviksi.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon käynnistämisen jälkeen on sen prosesseja saneerattu kolmeen otteeseen ja lisäksi puhdistamoa on laajennettu kahdella lisälinjalla, joista toinen jäi aikoinaan odottamaan tulevaa käyttötarvetta. Tämä 9. biologinen puhdistuslinja päätettiin rakentaa valmiiksi suunniteltua aiemmin, koska puhdistamolle tuleva jätevesikuormitus on kasvanut ja kasvaa tasaisesti noin 2-3 prosenttia vuodessa. Linja otettiin käyttöön kesäkuussa 2014.

– Keskitetty jätevedenpuhdistus on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi huolehtia pääkaupunkiseudun jätevesien käsittelystä. Nykyisellä puhdistustasolla pääkaupunkiseudun asukkaiden kuormitus Itämereen on ennätyksellisen alhainen, kun asukaskohtaista kuormitusta verrataan mihin tahansa Itämeren valuma-alueen asutuskeskittymään, toteaa jätevedenpuhdistuksen osastonjohtajaTommi Fred HSY:stä.

Pääkaupunkiseudun väestömäärän kasvuun on varauduttu Viikinmäessä sekä uudessa Blominmäen puhdistamohankkeessa. Espoon Blominmäen puhdistamon suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja valmistuessaan vuonna 2020 se tulee korvaamaan nykyisen Suomenojan puhdistamon.

– Jäteveden puhdistuskapasiteetti tulee riittämään aina 2030-luvulle asti. Tämän jälkeen tarvitaan uusia ratkaisuja, kuten Viikinmäen puhdistamon laajennus, uusi itäinen puhdistamo tai jätevesien johtaminen Viikinmäen puhdistamon nykyiseltä viemäröintialueelta Blominmäen puhdistamoon, kertoo Tommi Fred tulevaisuuden kapasiteettihaasteista.

Uutiset
Kommentointi on suljettu