Tampereen Veden asiakkaat tyytyväisiä

elo 04, 2014

Veden toimitusvarmuus ja vedenjakelukatkosten vähäinen määrä sekä osa veden laatutekijöistä saivat parhaat arvosanat Tampereen Veden kotitalousasiakkailta Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä. Tyytyväisyys kasvoi kaikilla veden laadun eri osa-alueilla. Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosana on parantunut verrattuna vastaaviin tutkimuksiin vuosina 2012 ja 2010.

Veden laatukysymyksissä vedenjakelun katkottomuus sekä veden haju ja väri saivat kiitettävät arvosanat. Asiakastyytyväisyys parani myös muilla veden laadun osa-alueilla: veden paine ja maku sekä veden hinta. Tampereen Veden kokonaisarvosana veden jakelussa ja viemäröinnissä oli 8,74 kuin mukana olleiden vesilaitosten keskiarvo oli 8,73. Toiminnallisista ominaisuuksista arvostettiin eniten veden toimitusvarmuutta sekä vesikatkosten vähäistä lukumäärää ja niiden lyhytkestoisuutta. Kaikkiaan vedenjakelua ja viemäröintiä koskeva arvosana hieman parani. Asiakaspalvelun saama arvosana tyydyttävä vastasi kyselyssä mukana olleiden vesilaitosten keskiarvoa. Kehityskohteena kyselyn perusteella ovat hinnoittelu sekä tiedotustoiminta.

Tampereen Vedellä on yli 21 800 asiakaskiinteistöä ja vettä jaetaan yli 220 000 asukkaalle Tampereella ja Pirkkalassa. Kaksi kolmannesta käytettävästä talousvedestä on valmistettu Roineen pintavedestä ja loppu kolmannes on pohjavettä. Yhteensä Tampereen Vesi puhdistaa vettä yhdyskunnan käyttöön lähes 20 miljoonaa kuutiota vuodessa. Siitä talousveden osuus on 55 %.

Uutiset
Kommentointi on suljettu