Mahdollisuudet vapaaehtoiseen soidensuojeluun selvitetään

loka 16, 2014

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen selvityttää, onko soidensuojelussa mahdollisuus edetä vapaaehtoisuuden pohjalta.

”Metsien suojeluun tähtäävässä METSO-ohjelmassa vapaaehtoisesta suojelusta on saatu erittäin hyviä kokemuksia ja sitä ovat kiitelleet kaikki. Haluan selvittää, voitaisiinko vapaaehtoisuuteen perustuvalla suojelulla saada hyviä tuloksia aikaan myös soidensuojelussa”, Grahn-Laasonen sanoo.

Ympäristöministeriössä työryhmä on valmistellut soidensuojelun täydennysohjelmaa ja kartoittanut valtakunnallisesti arvokkaita suokokonaisuuksia.

”Työryhmä on tehnyt erittäin ansiokasta työtä kartoittaessaan laajasti Suomen arvokkaita suokohteita. Luontoarvoiltaan arvokkaimmat suot on saatava suojelun piiriin, jotta uhanalaisia suoluontotyyppejä ja soiden eliölajistoa voidaan suojella. Kyse on soidemme ainutlaatuisuudesta, jonka jätämme perinnöksi tuleville sukupolville.”

Grahn-Laasonen kantaa huolta ympäristöhallintoa kohtaan koetusta epäluottamuksesta kansalaisten keskuudessa.

”Jos rakennamme maanomistajien kanssa hyvää yhteistyötä vapaaehtoisuuden pohjalta, rakennamme samalla luottamusta ja positiivista asennetta luonnonsuojelua kohtaan. Tätä asennetta me tarvitsemme, sillä Suomen luonnosta ja ympäristöstä huolehdimme me kaikki yhdessä. Vastakkainasettelun sijaan etsitään uutta tapaa toimia; yhteistyötä ja vapaaehtoista tahtoa toteuttaa samat soidensuojelutavoitteet”, Grahn-Laasonen kertoo.

”Olen pyytänyt virkamiehiä selvittämään, kuinka soidensuojelussa voitaisiin edetä vapaaehtoisuuden pohjalta. Toki ymmärrän, että metsäkohteiden suojeluun verrattuna haasteita on enemmän, sillä suot tulee suojella kokonaisuuksina. Kun selvitys on valmis, on päätösten aika. Tulen kertomaan esitykseni jatkosta marraskuun loppuun mennessä”, ministeri toteaa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu