Konkurssipesä ottaa haltuunsa toimintoja Talvivaaran kaivosalueella

marras 11, 2014

Kainuun ELY-keskus on jatkanut tehostettua valvontaa Talvivaaran Sotkamon kaivosalueella. ELY-keskus on varmistanut, että Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä pystyy hoitamaan kaikki ympäristöturvallisuuden kannalta välttämättömät prosessit.

Konkurssipesälle on toimitettu varoja muun muassa kemikaalien kuten typen, vetyperoksidin, rikkihapon, lipeän ja kalkin hankkimiseen. Nämä aineet ovat välttämättömiä metallitehtaan toiminnassa sekä vesien käsittelyssä. Metallitehtaan jatkuva toiminta helpottaa vesien hallintaa kaivosalueella. Myös sähkön toimitus kaivosalueelle, kuljetuspalvelujen toimivuus ja putkien jäätymisen estäminen on varmistettu.

Talvivaaran metallien talteenottolaitos on viikonlopun aikana ajettu hallitusti alas. Tehtaan seisokki on väliaikainen ja sen aikana täydennetään metallien talteenottoprosessin kemikaalivarastoja.

Metallitehdas käynnistetään uudelleen arvion mukaan keskiviikon aikana. Lyhytaikainen toimintakatkos ei aiheuta varoaltaiden täyttymisen uhkaa metallien talteenoton liuoskierrossa, eikä seisokista ole odotettavissa muitakaan vaikutuksia ympäristölle. ELY-keskus edellyttää kuitenkin, että konkurssipesä käynnistää metallitehtaan mahdollisimman nopeasti.

Lauhtunut sää, lumien sulaminen ja sateet lisäävät veden virtaamia kaivosalueella. Kainuun ELY-keskus edellyttää, että konkurssipesä varautuu mahdollisiin tulviin seuraamalla altaiden pinnankorkeuksia sekä valmistautumalla veden siirtopumppauksiin.

Kainuun ELY-keskus jatkaa Talvivaaran valvontaa tehostetusti ja käy kaivosalueella päivittäin.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu