Oulua kehotetaan päättämään vedenhankinnan varmistamisesta

joulu 11, 2014

Oulu on ainoa suuri kaupunki Suomessa, jonka vedenhankintaa ei ole riittävästi varmistettu. Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu raakaveden hankintaan Oulujoesta.

Mikäli päävesilähteen raakaveden laatu heikkenee oleellisesti ja jokiottamot joudutaan sulkemaan, Oulun nykyisin käytössä olevista varavesilähteistä riittää talousvettä käytännössä ainoastaan sairaaloiden ja huoltovarmuuden kannalta välttämättömän teollisuuden tarpeisiin. Naapurikuntien vedenottokapasiteetti ja käytössä olevat pohjavesivarat eivät riitä korvaamaan Oulujoen raakaveden saantia.

Uusittu vesihuoltolaki korostaa kaupungin vastuuta vedenhankinnan turvaamisesta myös häiriötilanteissa. ELY-keskus pyysi syksyllä 2013 Oulun kaupungilta selvitystä siitä, miten ja millä aikataululla Oulun kaupunki päättää vedenhankinnan varmistamisesta ja käynnistää toimenpiteiden vaatiman lupaprosessin. ELY-keskus kävi asiasta myös neuvotteluja Oulun kaupungin ja Oulun Veden kanssa. Selvityksessään kaupunki arvioi tekevänsä päätöksen asiasta kesällä 2014.

Kaupunginhallitus päätti lokakuussa teettää asiasta lisäselvityksiä ja päättää asiasta vasta vuoden 2016 loppuun mennessä. ELY-keskuksen mielestä kaikista tarkastelussa mukana olleista vaihtoehdoista on tehty riittävät selvitykset. Näin ollen ELY-keskuksen käsityksen mukaan ei ole perusteltua syytä siirtää vedenhankinnan varmuusluokan parantamiseksi tarvittavaa ratkaisua vuoden 2016 loppuun.

ELY-keskus edellyttää kaupungilta tietoa päätöksestä ja toteutettavista toimenpiteistä sekä arviota toteutusaikataulusta ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä. Mikäli päätöstä ei tehdä, voi ELY antaa määräyksen päätöksen tekemiseksi.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu