Ympäristöministeri kutsuu soidensuojelun osapuolet yhteiseen pöytään

joulu 01, 2014

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen kutsuu koolle soidensuojelusta kiinnostuneet osapuolet ”suopäivään” 3.12. tavoitteena löytää yhteinen tie soidensuojelun täydennysohjelman jatkovalmisteluun.

Ympäristöministeriön asettaman soidensuojelutyöryhmän tehtävänä on ollut määritellä luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävät suot sekä tehdä ehdotus kohteiden valinnasta valtakunnalliseen luonnonsuojeluohjelmaan.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti ympäristöministeriössä on selvitetty erilaisia keinoja lisätä vapaaehtoisuutta suuren suojeluohjelman toteutuksessa.

”Tavoite, että Suomen arvokkaat, uhanalaiset suot suojellaan, on yhteinen. Nyt on käyty keskustelua keinoista. Ennen päätöksentekoa haluan kutsua kaikki osapuolet saman pöydän ääreen etsimään yhteistä tietä. Soiden kartoitusta on tehty asiantuntijoiden voimin hyvin, mutta on tullut paljon palautetta, että valmistelu ei ole ollut riittävän avointa. Siksi katson, että nyt on koottava kaikki yhteiseen pöytään miettimään etenemistä”, Grahn-Laasonen sanoo.

Uutiset
Kommentointi on suljettu