Ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi kuultavana

tammi 16, 2015

Ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2016 – 2022 on lähdössä laajaan julkiseen kuulemiseen. Vuonna 2008 alkoi kokonaisvaltainen merenhoidon suunnittelu, jonka tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää Suomessa Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Meren hyvä tila tarkoittaa puhtaita vesiä, monimuotoista luontoa, elinvoimaisia kala- ja lintukantoja, roskattomia rantoja sekä ympäristömyrkkyjen ja niiden vaikutusten vähenemistä.

Toimenpideohjelmaehdotus on kunnianhimoinen. Siinä esitetään meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi jo tehtävien toimenpiteiden tehostamista ja täydentämistä sekä kokonaan uusia toimenpiteitä. Uusia ehdotettuja toimenpiteitä on kaikkiaan 35 kappaletta. Ne käsittävät niin luonnonsuojelun toimenpiteitä kuin maatalouteen, merenkulkuun ja kalavarojen hoitoon kohdentuvia sekä roskaantumisen ja vedenalaisen melun vähentämiseen tähtääviä toimia.

Merenhoidon toimenpiteet liittyvät järviä, jokia, rannikkovesiä ja pohjavesiä koskevaan vesienhoidon suunnitteluun. Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteet ovat omalta osaltaan keskeisiä meren hyvän tilan saavuttamisen kannalta, sillä ne vaikuttavat maalta Itämereen päätyvään ravinne- ja haitallisten aineiden kuormitukseen. Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016 – 2021 ovat kuultavana rinnakkain tämän toimenpideohjelman kanssa.

Kansallista merenhoitosuunnitelmaa on laadittu ympäristöministeriön johdolla yhteistyössä rannikon ELY-keskusten sekä maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalojen kanssa. Toimenpideohjelman valmisteluun on osallistunut suuri joukko asiantuntijoita. Se kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Ahvenanmaa laatii vielä oman ohjelmansa.

Toimenpideohjelmaehdotukseen voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin sekä ELY-keskuksissa ja kunnanvirastoissa, joissa ohjelmaehdotus on nähtävillä.

Toimenpideohjelmaehdotus on kuultavana 31.3.2015 asti ja jokainen voi osallistua ja kertoa mielipiteensä ohjelmasta. Palautetta ELY-keskuksille voi antaa verkkopalvelun kautta sähköisellä lomakkeella tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla tai kirjeellä. Keskusteluun voi osallistua ja antaa palautetta myös Otakantaa.fi -verkkopalvelussa. Saatu palaute käydään läpi ja siitä laaditaan yhteenveto. Palautetta hyödynnetään lopullista merenhoidon toimenpideohjelmaa laadittaessa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu