Hannele Pokka kaivosverkoston puheenjohtajaksi

tammi 16, 2015

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen kansliapäällikkö Hannele Pokan. Puheenjohtajuus on kaksivuotinen, ja se voidaan uusia kerran. Varapuheenjohtajana jatkaa verkoston tähänastinen puheenjohtaja Sylvie Fraboulet-Jussila Sitrasta.

Pokka on toiminut ympäristöministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen hän toimi muun muassa Lapin maaherrana, oikeusministerinä sekä kansanedustajana. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen tohtori.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto perustettiin toukokuussa 2014 toimimaan kaivosalan ja sen sidosryhmien yhteistyöfoorumina. Sen päätavoitteena on yhdessä kehittää kaivostoiminnan vastuullisuutta Suomessa. Sitran syksyllä 2013 käynnistämä avainalue toimii linkkinä verkoston ja työ- ja elinkeinoministeriön toimintaohjelman Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi välillä. Verkosto toteuttaa toimintaohjelman tavoitteita alan yhteistyön vahvistamiseksi ja työkalujen kehittämiseksi.

Verkosto on edennyt lyhyessä ajassa määrätietoisesti kohti pysyvämpää toimintaa ja rakennetta. Sen alaisuudessa työskentelee työryhmiä, jotka käsittelevät mm. yhteiskuntavastuuseen ja paikallisiin toimintatapoihin liittyviä kysymyksiä.

Verkosto myös valmistelee Suomessa käyttöönotettavaa kaivosalan vapaaehtoista vastuullisuusstandardia. Pohjana standardille käytetään Kanadassa käytössä olevaa Towards Sustainable Mining eli TSM-standardia. Sitra ja Kestävän kaivostoiminnan verkosto järjestävät tammikuun 21. päivänä infotilaisuuden ja samalla viikolla myös työpajoja TSM-standardin tiimoilta. Helmi-maaliskuussa Kanadaan suuntautuvalla matkalla verkosto tutustuu uuden puheenjohtajansa kanssa tarkemmin TSM-standardiin sekä paikalliseen kaivosalan yhteistyöverkostoon (Community of Interest Advisory Panel), joka toimii Mining Association of Canadan alaisuudessa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu