Opas elintarviketeollisuuden vesihuollosta

tammi 27, 2015

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut oppaan elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen asiakkuussuhteen sujuvasta järjestämisestä. Oppaaseen on koottu vaatimukset, ohjeet ja suositukset yrityksen ja laitoksen väliselle yhteistyölle.

Oppaassa kuvataan elintarviketeollisuuden vesihuoltoa ja tarkastellaan sen oikeudellisia puitteita sekä hyviä käytäntöjä. Kohderyhmänä ovat kaikki vesihuolto- ja elintarvikealan toimijat. Opasta oli mukana valmistelemassa useita eri tahoja kuten Elintarviketeollisuusliitto ry, Evira ja Vesilaitosyhdistys.

Tutustu Elintarviketeollisuus vesihuoltolaitoksen asiakkaana -oppaaseen.

Uutiset
Kommentointi on suljettu