Suomen Akatemialta rahoitusta merentutkimukseen

tammi 26, 2015

SYKEn vetämä suomalaisen merentutkimuksen FINMARI-konsortio on saanut 1,25 miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemialta. Akatemia on vastikään myöntänyt yhteensä 19,3 miljoonaa euroa 48:lle eri alojen tutkimusinfrastruktuurihankkeelle.

”FINMARI perustettiin kaksi vuotta sitten ja hyväksyttiin viime vuonna kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Kansalliset tutkimusinfrastruktuurit palvelevat tieteenalansa tutkimusyhteisöä tarjoamalla laitteistoja ja tutkimuspalveluita kohtuullisella korvauksella laajaan käyttöön niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tämä Akatemian rahoitus merkitsee konsortion toiminnan siirtymistä uuteen vaiheeseen”, toteaa konsortion vetäjä, tutkimusprofessori Timo Tamminen SYKEn merikeskuksesta.

Käytännössä rahoitus menee konsortion kuudelle jäsenorganisaatiolle tutkimusvälineiden ja -järjestelmien hankkimiseen eri toimipisteisiin. Rahoitus jakautuu SYKEn merikeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Geologian tutkimuskeskuksen sekä Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin saaristotutkimusasemien kesken.

Kullakin FINMARI-laitoksella on oma, toisiaan täydentävä tutkimusprofiilinsa. Rahoituksella terävöitetään profiileja ja avataan kokonaan uusia tutkimussuuntia. Suurimpia yksittäisiä investointeja ovat Tvärminnen eläintieteellisen aseman ilmatyynyalus, joka mahdollistaa ympärivuotisen kenttätutkimuksen ja koetoiminnan, Ilmatieteen laitoksen pitkän kantaman sukellusmittausrobotti, GTK:n syvien sedimenttien täryvasaranäytteenotin, SYKEn kuvantava kasviplanktonpoiju sekä Seilin ja Husön asemien uudet kokeellisen tutkimuksen akvaariojärjestelmät.

”Tavoitteena on Itämeren ekosysteemin voimakkaan ajallisen ja paikallisen vaihtelun parempi tuntemus, joka palvelee sekä ekosysteemin toiminnan mallintamista että meren seurantaohjelmien tehokasta kohdentamista. Tämä auttaa ennustamaan ekosysteemin reaktioita ilmastonmuutokseen ja muihin muutospaineisiin”, tutkimusprofessori Tamminen selvittää.

SYKEn merikeskus koordinoi konsortion toimintaa ja vastaa meren biologista toimintaa kuvaavien uusien, reaaliaikaisten mittalaitteistojen sisäänajosta Utön ilmakehän- ja merentutkimusasemalla ja Itämerellä liikkuvien Alg@line-linjojen kauppalaivoilla.

Suomen Akatemian rahoitusta haki lähes 60 tutkimusinfrastruktuuria. Rahoitus myönnettiin alle kolmannekselle hakijoista. Jatkossa Akatemia myöntää tätä rahoitusta vuosittain parhaille suomalaisille sekä suomalaisten hyödyntämille kansainvälisille infrastruktuureille.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön. Infrastruktuurit tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

Uutiset
Kommentointi on suljettu