Jätevesiviikkoa vietetään toukokuussa

helmi 27, 2015

Jätevesiviikolla 18.–24. toukokuuta kannustetaan kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamista hyvissä ajoin. Tavoitteena on opastaa askel askeleelta, miten jätevesien käsittelyn saa kuntoon ja mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon.

Viikon kuluessa muistutetaan, että tarjolla on puolueetonta, ilmaista ja myös kiinteistöllä tapahtuvaa neuvontaa sekä erilaisia rakentamisen palveluita.

Kahdeksannen kerran järjestettävää jätevesiviikkoa viettävät muun muassa ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen FISE pätevät haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat eli HaVeSu ry, Muoviteollisuus ry, Koneyrittäjien liitto ry, Suomen kiinteistönvälittäjäliitto ry, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry, Käymäläseura Huussi ry, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Omakotiliitto.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi osallistumaan jätevesiviikkoon esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia tai viestintäkampanjoita. Ilmoita osallistumisestasi (tapahtuman aihe, järjestäjä, aika ja paikka) alla oleville lisätietojen antajille 30.4.2015 mennessä ja levitä tietoa jätevesiviikosta edelleen. Viikon tapahtumat julkaistaan tapahtumakalenterissa jätevesiviikon omalla verkkosivulla www.ymparisto.fi/jatevesiviikko, josta löytyy myös tarjolla olevaa viestintämateriaalia ja esitteitä.

Miljoonan suomalaisen jätevedet käsitellään kiinteistöllä. Vakituisesti asutuista kiinteistöistä peräti 70 prosenttia ei täytä jätevesien käsittelystä säädettyjä vaatimuksia. Jätevesien käsittely on kaikkien etu.

Pienistä likavesipuroista kasvaa iso virta, ja haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevedet ovat suurin vesistöjen haja-kuormittaja maatalouden jälkeen. Jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisten lähiympäristöä, esimerkiksi omaa kaivovettä ja pihapiiriä sekä lähivesiä. Jätevesijärjestelmän saattaminen ajan tasalle on korjausrakentamista, joka nostaa kiinteistön arvoa ja laatua.

www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Uutiset
Kommentointi on suljettu