Lapväärtinjoen alaosan kunnostus valmistumassa

helmi 01, 2015

Lapväärtinjoen alaosan väylien kunnostushankkeen viimeiset kaivutyöt on tehty jokisuiston alimmalla osalla, jossa työt saatiin valmiiksi tammikuun aikana. Viimeistelytöissä kaivettiin väylän alinta osaa sekä poistettiin aikaisemmin työalueelle jääneitä kiviä. Työ toteutettiin proomulta ja kaivettu materiaali vietiin proomulla rantaan, josta se kuljetetaan läjitysalueelle.

Viimeisten kaivutöiden jälkeen hankkeessa jää toteutettavaksi hankkeessa käytettyjen läjitysalueiden kalkitus ja maisemointityöt. Läjitysalueiden viimeistelytyöt pyritään toteuttamaan vuoden 2015 aikana. Hankkeen vaikutusten tarkkailut jatkuvat vielä vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Hankkeen tavoitteena on turvata Lapväärtinjoen alaosan kulkumahdollisuus ja keskittää alueen veneliikennettä. Tavoitteena on myös parantaa vaelluskalojen nousumahdollisuutta jokeen. Alueen merkittävimpiä vaelluskaloja ovat meritaimen ja vaellussiika.

Lapväärtinjoen alaosan kunnostus on toteutettu vuosien 2012–2014 aikana Kristiinankaupungin, Isojoen, Karijoen, vesialueiden omistajien ja ranta-asukkaiden sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Hankkeen arvioidut toteutuskustannukset ovat 720 000 euroa, josta ympäristöministeriön osuus on puolet.

Uutiset
Kommentointi on suljettu