Uusi opas kaivoshankkeiden YVA-menettelyyn

maalis 12, 2015

Kaivosten ympäristöpäästöt ja vaikutukset muihin elinkeinoihin ovat viime vuosina herättäneet julkista keskustelua. Työ- ja elinkeinoministeriön 12.3.2015 julkaisema uusi kaivoshankkeiden YVA-opas selkeyttää monen tahon hankalaksi kokemaa ympäristövaikutusten arviointia, YVA-menettelyä.

Lakisääteinen YVA-menettely edistää ympäristönäkökohtien huomioimista hankkeen suunnitteluvaiheessa. Se myös lisää alueen asukkaiden ja muiden tahojen osallistumismahdollisuuksia.

Olennainen osa menettelyä on eri vaihtoehtojen tarkastelu. Arvioinnissa määritetään hankkeen yhteisvaikutukset sekä alueen nykyisten että suunnitteilla olevien muiden hankkeiden kanssa. Vaihtoehdot voivat poiketa toisistaan esimerkiksi teknisen toteutuksen, louhintamäärien, energiankäytön ja päästömäärien suhteen. Vaihtoehtona on myös se, ettei kaivoshanketta toteuteta lainkaan.

Opas suosittaa, että YVA-selostusten pituus on alle 150 sivua ja sille annetaan esimerkkisisällysluettelo ja -taulukoita. Nykyisin laajin kaivoshankkeitten YVA-selostus Suomessa on ollut yli tuhat sivua. Muissa maissa on laadittu paljon sitäkin laajempia selostuksia.

Oppaan ovat kirjoittaneet Suomen ympäristökeskuksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat. Opas on laadittu tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kahden viime vuoden aikana. Tällainen yhteistyö on kansainvälisesti verrattuna harvinaista.

Noin 100-sivuinen opas julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Lisäksi siinä on tiivistelmät ruotsiksi ja kaikilla kolmella saamenkielellä: pohjois-, inarin- ja koltansaameksi.

YVA-opas on luettavissa sähköisesti TEM:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.tem.fi/julkaisut

Uutiset
Kommentointi on suljettu