Brittiläinen sijoitusyhtiö ostaa Talvivaaran liiketoiminnan

maalis 12, 2015

Brittiläinen yritysjärjestelyihin erikoistunut sijoitusyhtiö Audley Capital Advisors LLP (Audley) on solminut ehdollisen sopimuksen Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ostamisesta sen konkurssipesältä.

Samassa yhteydessä Suomen valtion kokonaan omistama erityisyhtiö Terrafame Oy (Terrafame) on tehnyt investointisopimuksen Audleyn kanssa. Sopimusten tarkoituksena on jatkaa Talvivaaran kaivoksen toimintaa kannattavasti ja pitkäjänteisesti järjestelyn myötä perustettavan uuden kaivosyhtiön toimesta.

Audley-konsortio olisi uuden kaivosyhtiön pääsijoittaja ja sen toiminnasta vastaava taho 85 prosentin omistusosuudella. Audleyn ohella konsortio koostuisi useista toimijoista, mukaan lukien globaalisti tunnetusta sijoittajasta. Kaivos- ja metalliteollisuuden johtava konsulttiyhtiö SRK Consulting (UK) Limited (SRK) toimisi osaltaan teknisenä asiantuntijana. Terrafame omistaisi 15 prosenttia uudesta kaivosyhtiöstä.

Audleyn John MacKenzie nimitettäisiin uuden kaivosyhtiön toimitusjohtajaksi. MacKenziellä on runsaasti kansainvälistä kokemusta kaivosteollisuudesta. Hän vastasi aiemmin Anglo American-kaivosyhtiön kupariliiketoiminnasta. Sitä ennen hän vastasi saman yhtiön sinkkiliiketoiminnasta ja toimi nikkelikaivoksen ja käsittelylaitoksen toimitusjohtajana.

Kauppahinnan lisäksi Audley-konsortio ja Terrafame aikovat sijoittaa merkittävän summan kaivoksen toiminnan uudelleenkäynnistämiseen, yhteensä yli 200 miljoonaa euroa. Järjestelyn osana Terrafame jakaa kaivokseen liittyvät aiemmat ympäristövastuuriskit Audleyn ja Terrafamen kaupallisin perustein sopimien vastuunjakoperiaatteiden mukaisesti.

Järjestelyn toteutuminen ja kaivostoiminnan uudelleenkäynnistyminen uudessa kaivosyhtiössä edellyttää vielä useita toimenpiteitä, kuten tarvittavien viranomaislupien sekä sitovan rahoituksen varmistumista.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa eijulkisteta. Tavoitteena on, että järjestely toteutuu kesällä 2015, mihin saakka konkurssipesä ylläpitää kaivoksen liiketoimintaa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu