Hämeen ELY-keskus tukee haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa

huhti 27, 2015

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle 109 700 euroa avustusta haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan. Neuvontatyö käynnistyy keväällä 2015 ja kestää noin vuoden.

Jätevesineuvontaa annetaan Hausjärven, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntien sekä Riihimäen kaupungin alueella. Padasjoella neuvonta keskitetään Auttoisten kylään.

Tavoitteena on antaa ilmaista neuvontaa yhteensä noin 900:lle haja-asutuksen kiinteistölle. Haja-asutusalueiden asukkaille tarjotaan sekä kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä että yleisneuvontaa erilaisten tapahtumien yhteydessä. Neuvontatyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Hankkeessa tiedotetaan aktiivisesti ja puolueettomasti jätevesien käsittelyyn liittyvistä asioista.

Ympäristöministeriön neuvontamäärärahalla on tarkoitus vauhdittaa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) täytäntöönpanoa ja tarjota seudun kunnille helpotusta jätevesineuvonnan järjestämiseen. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien tulee täyttää riittävä käsittelyvaatimustaso 15.3.2018 mennessä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu