Itämeren ekosysteemin elinvoimaisuutta tuetaan uusilla tutkimushankkeilla

huhti 02, 2015

Itämeren maiden ja EU:n yhteiseen Itämeri-tutkimusohjelmaan (BONUS) on valittu uusia rahoitettavia hankkeita. Rahoitusta saa kahdeksan kansainvälistä tutkimuskonsortiota, jotka hakevat ratkaisuja Itämeren ekosysteemin elinkykyisyyden ja tuottavuuden ylläpitämiseen.

Ekosysteemin elinvoimaisuuden tukeminen pitää sisällään myös tavoitteen turvata alueen merellinen elämäntapa ja ekosysteemipalvelut Itämeren maiden 85 miljoonalle asukkaalle. Kestäviä ekosysteemipalveluja edistävät tutkimushankkeet ovat kestoltaan kolmivuotisia.

Hankkeissa on mukana tutkijoita kaikista Itämeren alueen maista sekä yksi yhteistyökumppani Ranskasta. Tutkimuskokonaisuuden rahoitus on kokonaisuudessaan 17,3 miljoonaa euroa. BONUS-tutkimusohjelman rahoittamiseen osallistuvat kansalliset tutkimusrahoitusorganisaatiot ja EU:n komissio. Puolet ohjelman kokonaisrahoituksesta tulee kansallisista lähteistä, puolet EU:n komission seitsemännen puiteohjelman budjetista. Suomesta ohjelmaa rahoittaa Suomen Akatemia.

BONUS-ohjelman tavoitteena on kauas tulevaisuuteen ulottuva tutkimus- ja innovaatioyhteistyö, jossa tuotetaan tietoa HELCOMin Itämeren toimintaohjelman, EU:n meristrategiadirektiivin sekä useiden kansallisten, alueellisten ja eurooppalaisten kestävään kehitykseen tähtäävien politiikkaohjelmien toteuttamisen tueksi.

”Vuonna 2007 toimintansa aloittanut BONUS on onnistunut luomaan ainutlaatuisen alueellisen yhteistyön tutkimus- ja innovaatiorahoittajien kesken. Rahoitushakuihin osallistuu alan kansainvälisiä huippuryhmiä, ja parhaat ja vaikuttavimmat tutkimusideat saavat rahoitusta”, sanoo BONUS-ohjelman toimitusjohtaja Kaisa Kononen.

Nyt rahoitusta saaneiden tutkimuskokonaisuuksien joukossa on kolme suomalaisten johtamaa tutkimuskonsortiota. Suomalaisten koordinoimissa tutkimuksissa aiheina ovat luonnontieteitä ja taloustiedettä yhdistävä näkökulma Itämeren tuottamaan hyvinvointiin (BALTICAPP), Itämeren silakan ja lohen saaliiden integroitu hallinta (GOHERR) sekä talviajan merenkäynnin riskien hallinta (STORMWINDS).  Näitä tutkimuksia johtavat professorit Kari Hyytiäinen ja Sakari Kuikka Helsingin yliopistosta sekä professori Pentti KujalaAalto-yliopistosta.

Hankkeet ovat monitieteisiä ja monikansallisia, ja niissä on vähintään kolme osanottajaorganisaatiota kolmesta EU:n jäsen- tai liitännäismaasta, joista kahden tulee olla BONUS-ohjelmassa mukana olevia maita. Näitä ovat Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi. Ohjelmaan osallistuu myös venäläisiä tutkijoita, sillä Venäjän perustutkimusrahasto on sitoutunut rahoittamaan heidän osuutensa.

Kaikki rahoitusta saaneet hankkeet verkkosivuilla osoitteessa: http://www.bonusportal.org/SESprojects

Uutiset
Kommentointi on suljettu