Helsinki rakentaa luonnonmukaisen hulevesirakenteen Pohjois-Pasilaan

maalis 29, 2015

Helsinki rakentaa luonnonmukaisen hulevesirakenteen Pohjois-Pasilan Maunulanpuistoon kevään 2015 aikana. Rakenne puhdistaa muun muassa raskasmetalleja ja ravinteita Maaliikennekeskuksen ja Metsäläntien hulevesistä ennen niiden johtamista Haaganpuroon. Haaganpuro on lohi- ja siikapitoinen vesistö.

Hulevesirakenteen biosuodatusaltaan kohdalta Maunulanpuistosta joudutaan poistamaan puustoa noin 850 neliömetrin alueelta. Puusto poistetaan maaliskuun aikana välttäen näin esim. lintujen pesimälle aiheutuvaa tarpeetonta vahinkoa.

”Tämä on Helsingin ensimmäinen luonnonmukainen hulevesienhallintamenetelmä, joka rakennetaan näin lähelle keskustaa. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun Helsinki käyttää biosuodatusta hulevesien puhdistamiseen”, Helsingin ympäristökeskuksen projektikoordinaattori Kajsa Rosqvist sanoo.

Metsäläntien alittavasta nykyisestä hulevesirummusta tulevat hulevedet johdetaan uudella putkella ulkoilureitin pohjoispuolelle kivettyyn viivytysaltaaseen. Sen jälkeen hulevesi johdetaan puhdistaviin biosuodatusaltaisiin, joissa suodatusmateriaaleina käytetään tulvaniittyä ja kosteikkokasveja sekä niiden alla useampia hiekkakerroksia.

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, jotka kerääntyvät rakennetuille vettä läpäisemättömille pinnoille. Ne keräävät esimerkiksi katoilta ja teiltä runsaasti raskasmetalleja ja muita haitta-aineita. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman sademäärien lisääntymisen ja tiivistyneen kaupunkirakentamisen johdosta hulevedet aiheuttavat myös tulvia, varsinkin viemäröidyillä kaupunkialueilla.

Luonnonmukaisilla hallintamenetelmillä hulevesiä pystytään puhdistamaan ja viivyttämään ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti sekä tuomaan viherrakenteita kaupunkiympäristöön.

Lähivesien ja Itämeren suojelu on tavoitteena EU LIFE+-rahoitteisessa CITYWATER – Benchmarking water protection in cities -hankkeessa. Tavoitteeseen pyritään mm. luonnonmukaisten hulevesien hallintamenetelmien suunnittelulla ja toteutuksella.

CITYWATER-hanke toimii Helsingin ja Turun koordinoiman Itämerihaasteen puitteissa. Itämerihaaste on kansainvälinen verkosto paikallisille vesiensuojelutoimia toteuttaville tahoille Itämeren valuma-alueella. Helsingissä Itämerihaastetta toteutetaan hallintokuntien tiiviinä yhteistyönä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu