Koskeljärven säännöstelypatojen perusparannustyöt on aloitettu

huhti 25, 2015

Varsinais-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Koskeljärven kolmelle säännöstelypadolle uudet tasoluukut ja nostokoneistot.

Nykyiset 1980 luvulla rakennetut säännöstelypadot ovat huonossa kunnossa ja perusparannuksen tarve on ollut jo pitkään. Kahdessa säännöstelypadossa on puiset setit, joiden käyttöikä on päättymässä. Yhdessä padoista on käsikäyttöiset teräsluukut. Säännöstelyn hoito on nykyisillä puuseteillä ja luukuilla ollut työlästä.

Urakoitsijana toimii OMP Konepaja Oy. Urakka käsittää säännöstelypatojen tasoluukkujen, nostokoneistojen ja pielilämmitysten suunnittelun, rakentamisen ja asentamisen. Kaikille kolmelle säännöstelypadoille tehdään myös kunnossapito- ja parannustöitä sekä käyttäjien työturvallisuuteen liittyviä rakenteita.

Säännöstelypatojen perusparannusten suunnittelu aloitettiin vuonna 2014. Varsinaiset rakennustyöt ovat alkaneet Koskeljärven luusuan padolta viikolla 16. Säännöstelypatojen luukkujen pieli- ja kynnysterästen asentaminen tehdään kuivatyönä. Tämän vuoksi on rakennettava väliaikaiset työpadot kaikkien kolmen padon kohdalle.

Työpatojen rakentaminen saattaa aiheuttaa hetkellistä veden samentumista järven alapuolisessa uomassa. Urakkasopimuksen mukaan kaikki padot valmistuvat kesäkuun 2015 loppuun mennessä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu