Väitös: Nanoselluloosat toimivat jätevesien puhdistuksessa

huhti 13, 2015

Kemiallisesti muokatut nanoselluloosat toimivat tehokkaasti jätevesien puhdistussovelluksissa. Niiden käyttöä erilaisten vesien puhdistuksessa testasi väitöskirjatyössään Terhi Suopajärvi.

Tutkimuksessa negatiivisesti varattujen eli anionisten nanoselluloosavesikemikaalien todettiin yhdessä rautasuolan kanssa kokoavan tehokkaasti kiintoainesta kunnallisesta jätevedestä. Ne toimivat tehokkaasti myös poistettaessa lyijyä laimeista vesiliuoksista. Positiivisesti varatut eli kationiset nanoselluloosat puolestaan antoivat lupaavia tuloksia kaoliinisaven keräämiseksi vesiliuoksista.

Selluloosa on maailman yleisin biopolymeeri ja sitä on runsaasti saatavilla muun muassa metsä- ja maatalouden jäteaineksista. Siksi nanoselluloosa on kiinnostava vaihtoehto vesikemikaalisovellusten kehittämisessä. Lisäksi väitöstyössä käytetyllä menetelmällä anionisen nanoselluloosan valmistuskustannukset ovat kilpailukykyisiä verrattuna nykyisin käytettyjen synteettisten polymeerien kustannuksiin.

Uusien, uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen vesikemikaalien kysyntä on suuri. Niillä korvattaisiin synteettiset öljypohjaiset kemikaalit, jotka pohjautuvat uusiutumattomiin öljyvaroihin, ovat haitallisia ja hajoavat ympäristössä hitaasti.

Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Terhi Suopajärven väitöskirja Functionalized nanocelluloses in wastewater treatment applications(Funktionalisoidut nanoselluloosat jätevesien käsittelyssä) tarkastettiin Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa 10.4.2015.

Väitöskirja

Uutiset
Kommentointi on suljettu