Tulvavedet ovat kääntyneet laskuun Lapissa

touko 22, 2015

Vaikka useissa vesistöissä vesipinnat ovat vielä korkealla, on pienehköjä vahinkoja aiheuttanut tulva kääntynyt Lapissa selvään laskuun. Vahinkoja on aiheutunut pääasiassa kesämökeille, rantasaunoille, laitureille ja erilaisille rantarakenteille.

Lisäksi vettä on päässyt suotautumaan moniin kellareihin maakerroksien läpi.  Pohjoisen jokiin ennakoidaan toista, ensimäistä hieman pienempää tulvahuippua toukokuun lopulle. Toisen huipun lopullisen suuruuden ratkaisee sateiden suuruus.

Tulvaveden pinta nousi 15.5.2015 Ounasjoella Kittilän kohdalla korkeimmillaan tasolle +176,08 ja jäi siten vahinkorajasta (+176,80) 72 cm. Vesipinta jatkaa hiljaista laskuaan ja on tällä hetkellä tasossa +174,58. Kittilään ja sen yläpuoliseen Ounasjokeen ennustetaan vielä toista pienempää tulvahuippua toukokuun lopulle. Tulvaveden arvioidaan nousevan silloin tasolle +175,12.

Tornionjoella Tornion kaupungin kohdalla tulvavesi kävi korkeimmillaan 17.5.2015 tasossa +3,62, joka on 18 cm vahinkoriskirajan (+3,80) alapuolella. Tällä hetkellä vesipinta on tasossa +2,95 ja on vielä laskusuunnassa. Tornionjoelle ennakoidaan toista tulvahuippua touko-kesäkuun vaihteeseen. Virtaamien ja vesipintojen korkeuksien ennakoidaan jäävän ensimäistä huippua hieman pienemmiksi ja pysyvän vahinkoriskirajan alapuolella. Runsaiden sateiden myötä tulvatilanne saattaa muuttua vielä huonompaan suuntaan.

Kemijärven pinta on saavuttanut kesävedenkorkeuden ja on nyt lähes täynnä. Kemijärven tulovirtaama on pienentynyt, mutta Seitakorvan juoksutusta pidetään vielä suurena viikonloppuun. Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta hakemaa lupaa Kemijärven säännöstelyehtojen tilapäiseksi muuttamiseksi ei otettu käyttöön.

Kemijoen maksimivirtaamat ja tulvaveden korkeudet ajoittuivat Rovaniemellä viikonvaihteeseen ja olivat tavanomaista suurempia. Tulvavesi nousi lauantai-iltana 16.5 korkeimmilleen tasolle N43 +76,78, jääden 18 cm vahinkorajan alapuolelle. Seitakorvan ulosjuoksutukset pitävät virtaamia Rovaniemen kohdalla suurina ensi viikolle asti.

Ivalojoella tulvaveden virtaamat ja vesikorkeudet jäivät lähelle keskimääräisiä ja olivat korkeimmillaan 12.5.2015. Toista, ensimäistä hieman pienempää tulvahuippua odotetaan ensiviikon alkuun. Tulvatilanne Ivalojoella on vakaa, eikä ongelmia ole odotettavissa.

Tenojoen tulvasta ennustetaan kaksihuippuista. Ensimmäinen huippu oli 14.5 ja toista hieman suurempaa huippua odotetaan ensi viikon alkupuolelle.  Maksimivirtaaman ennakoidaan olevan keskimääräistä hieman pienemmän ja ajankohdan toukokuun 26.päivän tienoilla.

Uutiset
Kommentointi on suljettu