Turunväylää aiotaan korottaa tulvariskin takia

touko 15, 2015

Espoon kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt Turunväylän korottamisesta Kirkkojärven kohdalla Espoon keskuksessa. Tie on painunut voimakkaasti rakentamisen jälkeen ja painuminen on ajoittain aiheuttanut tulvaveden nousua tielle. Tietä on tarkoitus korottaa enimmillään noin metrin verran ja korotus tehdään 680 metrin pituiselle tieosuudelle.

Samalla Turunväylän yli rakennetaan kevyen liikenteen yhteys uutta Naapurinmäen siltaa pitkin. Sillan myötä voidaan myös hiihtolatu johtaa talvisaikaan Turunväylän ylitse. Uusi yhteys parantaa Kirkkojärven alueen käyttömahdollisuuksia virkistystarkoituksiin.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 15,5 milj. euroa. Kustannuksista vastaa valtio lukuun ottamatta ylikulkusiltaa ja kevyen liikenteen raitteja, joiden kustannuksista vastaa Espoon kaupunki.

Uutiset
Kommentointi on suljettu