Väitös: Maatalousjätteellä ja valolla puhdasta vettä

touko 13, 2015

Paikallisista raaka-aineista valmistetut aktiivihiilet toimivat hyvinä vedenpuhdistusmateriaaleina. Väitöstutkimuksessaan Minna Pirilä valmisti perulaisesta maatalousjätteestä kemiallisella aktivoinnilla aktiivihiiltä, joka poisti vedestä tehokkaasti raskasmetalleja ja orgaanisia haitta-aineita. Tutkimuksessa käytettiin myös todellista saastunutta jokivettä perulaisesta Puyango-Tumbes -joesta.

Tutkimuksen tulosten mukaan myös valokatalyysilla voidaan poistaa orgaanisia haitta-aineita vesiliuoksista. Tutkittavina vesinä olivat liuokset eri teollisuudenaloilta, kuten maataloudesta sekä muovi-, lääkeaine- ja kemianteollisuudesta. Valokatalyysilla voitiin hajottaa orgaanisia molekyylejä laimeasta teollisuuden jätevedestä. Esimerkiksi tuholaismyrkky diuroni poistui testatusta vedestä tunnissa lähes kokonaan. Valokatalyysissä hyödynnettiin UV-A-säteilyä, jota saadaan myös suoraan auringonvalosta.

Puhtaan veden puute on maailmanlaajuinen ongelma. Esimerkiksi kehitysmaissa käytetään sellaisenaan juomavetenä raskasmetallien ja arseenin saastuttamia luonnonvesiä. Pirilän tutkimus tuotti uutta tärkeää tietoa vedenpuhdistuksesta tehokkaan ja edullisen menetelmän löytämiseksi eri olosuhteisiin. Paikallisen halvan tai ilmaisen jätemateriaalin käyttö tuottaa taloudellista hyötyä, vähentää ympäristökuormaa ja parantaa ihmisten hyvinvointia, kun puhdasta vettä saa helpommin.

Filosofian maisteri Minna Pirilän väitöskirja Adsorption and photocatalysis in water treatment – Active, abundant and inexpensive materials and methods (Adsorptio ja valokatalyysi veden käsittelyssä – Aktiiviset, edulliset ja helposti saatavilla olevat materiaalit ja menetelmät) tarkastettiin Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa 8.5.2015.

Väitöskirja

Uutiset
Kommentointi on suljettu