VVY:n 50-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Mika Kuroselle

touko 22, 2015

Vesilaitosyhdistyksen 50 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Mika Kuroselle diplomityöstä ”Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa” Mika Kurosen diplomityössä tarkasteltiin energiatehokkuuden parantamista talousveden jakelussa, pääasiallisena kohdelaitoksena oli Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä.

Vesilaitokset ovat merkittäviä energiankuluttajia ja vedenjakelu on yleensä niiden eniten energiaa vaativa prosessi. Diplomityössä selvitettiin keskeisimmät vedenjakelun energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Lisäksi vesilaitoksille järjestetyllä kyselyllä kartoitettiin niiden nykytilannetta. Tulosten perusteella arvioitiin tärkeimpiä keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä laadittiin käytännönläheiset ohjeet vesilaitoksille lähestyä niitä.

Kyselyn perusteella energiatehokkuus kiinnostaa vesilaitoksia, mutta siihen liittyvissä käytännöissä on paljon vaihtelua. Suuret vesilaitokset kiinnittävät pieniä enemmän huomiota energiatehokkuuteen. Pumppauksia valtaosin säädetään taajuusmuuttajilla, joita ohjataan paineen tai pinnankorkeuden mukaan. Merkittävä osa pumppauksista tehdään uppopumpuilla, joiden moottoreiden hyötysuhteet ovat perinteisesti alhaiset. Viidennes laitoksista on kiinnittänyt huomattavasti huomiota pumppauksen energiatehokkuuteen.

Energiatehokkuuden parantamisen prosessi kuvattiin ohjeisiin helpottamaan erityisesti pienten ja keskikokoisten vesilaitosten lähestymistä pumppausten energiankäytön selvittämiseen. Pumppujen mitoittamiselle työssä ehdotetaan tapaa, joka perustuu kahteen toimintapisteeseen: reunaehtona toimivaan vaadittavaan huippupisteeseen ja energiatehokkuuden kannalta optimoitavaan tavalliseen toimintapisteeseen. Pumppuvalinta voidaan tehdä kilpailuttamalla pumppumyyjiä suoraan näillä ehdoilla tai arvioimalla sopiva pumpun parhaan hyötysuhteen piste affiniteettiparaabelin ja pumppukäyrän arvion perusteella. Prosessikuvausta ja mitoitusohjeita sovellettiin esimerkkikohteisiin Tuusulan seudun vesilaitoksella ja Hyvinkään Vedellä.

Vesilaitosyhdistys on Suomen vesihuoltolaitosten toimialajärjestö, jonka jäsenet huolehtivat noin 90 % Suomen vesihuoltopalveluista. Vesilaitosyhdistyksen stipendirahasto perustettiin yhdistyksen 50- vuotisjuhlien yhteydessä. Stipendirahaston peruspääoma muodostui jäsenten ja yhteistyökumppaneiden lahjoituksista sekä yhdistyksen omasta lahjoituksesta rahastoon.

Rahastosta vuosittain jaettavalla stipendillä palkitaan ensisijaisesti edellisenä kalenterivuonna valmistunut vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta merkittävä ja hyvätasoinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön hyvätasoisuuden arvioivat kunkin oppilaitoksen professorit. Oppilaitoksilta tulleisiin ehdotuksiin perustuen Vesilaitosyhdistyksen hallituksen työvaliokunta arvioi ehdotettujen opinnäytetöiden merkittävyyden alan kannalta.

VVY:n stipendi annettiin 19. kerran valtakunnallisilla Vesihuolto 2015-päivillä 20.5.2015. Stipendin suuruus on 2.500 euroa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu