Pohjavedensuojelusta viestintämateriaalia

kesä 25, 2015

Pohjavesialueella toimivat ovat avainasemassa vedenhankintaan käytettävien pohjavesien laadun turvaamisessa. Siksi näille toimijoille tarvitaan herättelevää ja helppolukuista materiaalia toiminnan mahdollisista haitallisista vaikutuksista pohjaveden laatuun ja pohjavesialueella kielletyistä, vaadittavista tai suositeltavista toimenpiteistä.

Vesilaitosyhdistys on käynnistänyt hankkeen, jossa tuotetaan yhdessä viranomaisten, vesihuoltolaitosten, kuntien, vesiensuojeluyhdistysten ja toiminnanharjoittajien asiantuntijoista koostuvan työryhmän kanssa viestintämateriaalia pohjavesialueella toimiville. Materiaalia laaditaan siten, että kukin löytää siitä helposti omaan toimintaansa liittyvät vaarat ja hyvät toimintatavat pohjaveden suojelemiseksi. Materiaalia tuotetaan seuraaville kohderyhmille:

  • jokamiehet,
  • kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät,
  • maankäyttö,
  • maatalous ja eläintilat sekä
  • kemikaalien ja öljytuotteiden käyttö.

Tuotettava viestintämateriaali tulee painokelpoisessa tiedostomuodossa internetiin vapaasti käytettäväksi. Vesihuoltolaitokset, ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut tahot voivat hyödyntää materiaalia omassa viestinnässään esimerkiksi painattamalla esitteitä pohjavesialueella toimiville jaettavaksi tai jakamalla sähköistä sisältöä. Viestintämateriaali valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Viestintämateriaalin tuottamisen rahoittavat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Viestintämateriaalin ulkoasun toteuttaa mainostoimisto Rauta.

Lisätietoja

vesihuoltoinsinööri Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys, riina.liikanen@vvy.fi

pohjavesiasiantuntija Anna-Liisa Kivimäki, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, anna-liisa.kivimaki@vesiensuojelu.fi

Uutiset
Kommentointi on suljettu