Sinilevähavaintoja edelleen vähän

heinä 27, 2015

Sisävesillä sinilevän määrä on ajankohtaan nähden edelleen vähäinen. Suomen rannikkoalueilta on tullut vain muutamia sinilevähavaintoja, mutta alkuviikolla Itämeren pääaltaan pohjoisosan avomerialueilla sinilevää oli kohtalaisen paljon veteen sekoittuneena.

Sisävesillä levätilanne on rauhallinen ja ajankohtaan nähden määrät ovat edelleen vähäiset. Sinilevää on esiintynyt 30 valtakunnallisella havaintopaikalla. ”Runsasta sinilevien pintakukinta oli ainoastaan yhdellä ja erittäin runsasta myös yhdellä havaintopaikalla. Lisäksi kansalaisilta tulleiden havaintojen perusteella kolmella järvellä on runsas sinileväesiintymä”, kertoo limnologi Sari Mitikka Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvien pintaveden lämpötilat ovat edelleen tavanomaista viileämpiä. Etelä-Suomessa lämpötilat ovat pääosin 17-20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15-18 astetta ja Lapissa 13-15 astetta.

Suomen rannikkoalueilta on tullut vain muutamia ilmoituksia sinilevästä. Itämeren pääaltaan pohjoisosan avomerialueilla sinilevää on ollut alkuviikolla kohtalaisen paljon veteen sekoittuneena, mutta ei pintakukintana.

Sinilevien pintakukintojen muodostumiseen yksittäisenä vuonna vaikuttavat suuresti lämpötila ja tuulisuus. Sinilevien määrän lisääntyminen ja sinileväkukintojen riskin kasvaminen on kuitenkin yksi ihmisen aiheuttaman rehevöitymisen seurauksista Itämerellä. ”Muita rehevöitymisen seurauksia ovat muun muassa merenpohjan happikato, kasvi- ja eläinplanktonyhteisöjen sekä kalakantojen muutokset, rakkoleväyhteisöjen vähentyminen ja vastaavasti rihmalevien lisääntyminen rannoilla”, toteaa tutkija Sirpa Lehtinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Meriveden pintalämpötila on tällä hetkellä Perämerellä noin 12-14 astetta, ja muilla Suomen merialueilla noin 14-16 astetta.

Sinilevät saattavat olla myrkyllisiä sekä ihmisille että kotieläimille. Myrkkyjen lisäksi sinilevät voivat tuottaa muun muassa ihoa ärsyttäviä yhdisteitä.

Sinileväiseen veteen tulee suhtautua aina varoen. Sinilevää sisältävää vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä. Sinileväistä vettä ei myöskään pidä käyttää tiski-, pesu- tai löylyvetenä, eikä kasteluvetenä syötäväksi tarkoitetuille kasveille. Runsasleväisessä vedessä uimista tulee välttää. Lapsia ja lemmikkieläimiä ei pidä päästää rantaan eikä uimaan sinileväiseen veteen.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta syyskuun alkuun saakka.

Uutiset
Kommentointi on suljettu