Lietelantasäiliön vuodon vaikutuksia selvitetään Someron Rekijoella

elo 17, 2015

Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut perjantaina Salon poliisilta tiedon Rekijoen yläjuoksulla, Somerolla tapahtuneesta eläinsuojan lietesäiliön rikkoutumisen aiheuttamasta päästöstä. Alustavan tiedon mukaan päästön suuruus on ollut noin 200 m3 lietelantaa.

Lietesäiliö on tyhjennetty eikä vuotoa enää ole. Päästöstä on tehty havaintoja Rekijoessa useiden kilometrien matkalla.

Kyseessä on ympäristöluvanvaraisesti toimiva nautaeläintila, jota valvoo Varsinais-Suomen ELY-keskus. ELY-keskus on pyytänyt viljelijältä selvityksen tapahtuneesta.

Rekijokilaakson Natura-alueen luontoarvot ovat pääasiassa maalla olevia perinnebiotooppeja. Päästön mahdollisia luontovaikutuksia arvioidaan.

Someron kaupungin ympäristöterveydenhuollon antaman tiedon mukaan jokiveden käyttöä talous- ja karjan juomavetenä on toistaiseksi syytä välttää kohdealueella ja siitä alajuoksun suuntaan.

Uutiset
Kommentointi on suljettu