Talvivaaran purkuputken tarkkailusuunnitelma nähtävillä

elo 13, 2015

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän esittämä Nuasjärven purkuputken tarkkailusuunnitelma on hyväksyttävänä Kainuun ja Lapin ELY-keskuksissa.

Kainuun ELY-keskus käsittelee tarkkailusuunnitelmaesityksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun osalta ja Lapin ELY-keskus kalataloustarkkailun osalta.

Tarkkailusuunnitelma perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 24.4.2015 antamaan lupapäätökseen (43/2015/1), jossa annettiin ympäristölupa purkuputken rakentamiseen ja puhdistettujen jätevesien johtamiseen Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen sekä nykyisien purkupisteiden kautta Kalliojokeen johdettavan puhdistetun veden määrän tilapäiseen lisäämiseen vuoden 2015 aikana. Purkuputken ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelma liitetään hyväksymisen jälkeen kaivoksen muuhun tarkkailuohjelmaan.

Esitys purkuputken tarkkailusuunnitelmasta on nähtävillä 11.8.2015–20.9.2015.

Uutiset
Kommentointi on suljettu