Uudenmaan järvillä tutkitaan vesikasvillisuutta

elo 03, 2015

Uudenmaan ELY-keskuksen vesikasvillisuuden seurantakohteisiin kuuluu tänä vuonna kolme järveä: Vitträsk Kirkkonummella, Puontpyölinjärvi Salossa ja Raaseporissa sekä Särkjärvi Loviisassa ja Lapinjärvellä.

Kartoitukset ajoittuvat elokuun kahdelle ensimmäiselle viikolle. Kartoitukset tehdään pääasiassa arkipäivisin klo 8-20 välisenä aikana. Työskentely järvillä on mahdollista myös viikonloppuisin mm. sääolosuhteista riippuen.

Kasvillisuuskartoitukset ovat osaa laajempaa seurantaa, jonka tavoitteena on selvittää pintavesien tilaa veden kemiallisten ja biologisten muuttujien avulla. Biologisia muuttujia ovat vesikasvien lisäksi muun muassa kalat, pohjaeläimet ja kasviplankton. Kasvillisuuskartoituksia tehdään vuosittain aina muutamalla järvellä loppukesällä, kun kasvillisuus on runsaimmillaan.

Vesikasveja kartoitetaan kullakin järvellä ns. kasvillisuuslinjoilla, joita on järveä kohti 7-10 kpl. Linjat ulotetaan rannasta ulapalle päin niin pitkälle kuin kasvillisuutta riittää. Ilmaversoisten lisäksi kartoitetaan myös kelluslehtiset ja uposlehtiset kasvit sekä pohjalla kasvavat ns. pohjalehtiset kasvit.

Kartoitukset tehdään veneestä käsin käyttäen apuna vesikiikaria ja erilaisia kasviharoja. Maastotyöhön kuluu aikaa yleensä noin 2-4 päivää järveä kohti. Yhdellä järvellä maastotöihin kuluvaan aikaan vaikuttavat mm. sääolosuhteet sekä kasvillisuuden määrä järvellä.

Linjalta toiselle siirtymiseen ja järvellä kulkemiseen käytetään tarvittaessa myös pientä perämoottoria. Vitträskillä ja Särkjärvellä on moottorivenekielto, mutta virkatehtävissä moottorivenettä saa käyttää.

Kartoituksen tulosten perusteella laskettavien indeksien avulla voidaan luokitella järven ekologista tilaa. Tulokset viedään ympäristöhallinnon ylläpitämään tietojärjestelmään, joka löytyy osoitteesta <http://www.ymparisto.fi/oiva> . Järjestelmään on kaikilla vapaa ja maksuton pääsy, mutta se edellyttää rekisteröitymistä. Järjestelmään on tallennettu vesikasvillisuusindeksien lisäksi myös paljon muuta tietoa vesistöistä, muun muassa vedenlaatutietoja.

Uutiset
Kommentointi on suljettu