Hulevesiviemäröintiä koskevan kyselyn tulokset 2015

syys 09, 2015

VVY selvitti kaikille jäsenlaitoksilleen suunnatulla kyselyllä hulevesien viemäröinnin nykytilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä VVY:n jäsenlaitoksilla ja mahdollisesti niiden omistajakunnissa.

Kyselyn taustalla ovat vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset, jotka astuivat voimaan 1.9.2014.  Kuntaliitto ja VVY ovat myös yhteistyössä valmistelleet sopimusmallia vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettua kunnan ja vesihuoltolaitoksen välistä sopimusta varten. Lisäksi parhaillaan on loppusuoralla kehittämishanke, jossa laaditaan vaihtoehtoisia malleja yleisiltä alueilta johdettavien hulevesien viemäröinnistä perittävän korvauksen määrittämiseksi. Sopimusmalli ja mallit korvausperusteiksi ovat kuntien ja laitosten käytettävissä ja sovellettavissa todennäköisesti alkusyksystä 2015.

Kyselyyn vastasi yhteensä 50 laitosta eri puolelta Suomea.

Raportti aukeaa alta löytyvästä linkistä:

Hulevesikysely2015

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu