Kittilän kaivoksella vuotanut puhdistettua prosessivettä

syys 16, 2015

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella on vuotanut puhdistettua prosessivettä rikastushiekka-altaan länsipuolella olevan huoltotien viereiseen ojaan rikastushiekka-altaan kaaripadon sisäpuolelta. Toimenpiteet vuotokohdan korjaamiseksi on aloitettu ja tehostettu ympäristötarkkailu on käynnistetty.

Lapin ja Kainuun ELY-keskukset ovat tehneet tarkastuksen paikalla tiistaina 15.9. Mukana olivat myös Kittilän kunnan ja Lapin pelastuslaitoksen edustajat. Tämän hetkisen tiedon ja tehdyn tarkastuksen perusteella tapahtuneella vuodolla ei arvioida olevan vaikutusta patoturvallisuuteen, akuuttia vaaraa ympäristölle eikä vaikutusta alueen vesistöjen virkistyskäyttöön.

ELY-keskus tiedottaa asiasta lisää, kun ympäristötarkkailusta saadaan tarkempia tuloksia.

Uutiset
Kommentointi on suljettu