Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti on valmistunut

syys 11, 2015

Suomi on niiden harvojen Euroopan maiden joukossa, jossa vesihuoltoalalla ei ole tahoa, joka valvoisi vesihuoltolaitosten palvelutasoa ja palveluista perittävän hinnan tasoa. Laitosten itse ylläpitämä vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä perustettiin vastaamaan viranomaisten tiedon tarpeisiin. Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien.

Benchmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaamista parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Sitä käytetään yleisesti yritysmaailmassa ja usein nimenomaan laatujärjestelmien osana. Benchmarkingin perusidea on toisilta oppiminen. Oppimiskohteet voivat olla joko saman alan yrityksissä tai millä tahansa toimialalla. Vesihuollon Benchmarking perustuu samoilla periaatteilla kerättyjen keskeisten tunnuslukujen vertailuun. Benchmarkingin avulla laitos voi verrata omaa toimintaansa muiden vesilaitosten toimintaan sekä tarkkailla omaa kehitystään.

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä on web-pohjainen järjestelmä ja se on tarkoitettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) varsinaisille jäsenille. Tunnuslukujärjestelmän vuosittaiseen raporttiin on koottu 29 keskeisen tunnusluvun tiedot. Vuonna 2014 raportointiin osallistui 37 vesihuoltolaitosta.

Raportti on suunnattu ensisijaisesti tunnuslukujärjestelmää käyttävien laitosten tarpeisiin, mutta se tarjoaa ajankohtaista tietoa suomalaisesta vesihuollosta myös muille asiasta kiinnostuneille.

Voit tilata monistesarjan julkaisun Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilta:

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen monistesarja

Uutiset
Kommentointi on suljettu