Hyytöpuomit paikoilleen Kymijoella

loka 21, 2015

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut hyydöntorjuntapuomien asentamisen Kymijokeen. Puomien tarkoitus on hidastaa pintavirtausta ja nopeuttaa jääkannen muodostumista jokeen. Puomit ovat joen poikki asennettuja puutukkeja tai paksuja pintavirtausta hidastavia köysiä.

Hyytöpuomeilla hidastetaan veden pintavirtausta niin, että jokeen syntyisi jääkansi. Jääkansi estää veden jäähtymistä ja hyydön muodostumista. Kun hyytöä muodostuu jokeen, nostaa se vedenkorkeuksia ja saattaa aiheuttaa veden tulvimista.

Hyytöpuomeja asennetaan Kymijoen alaosalle mm. Susikoskelle, Ahvionkoskelle, Kultainkoskelle, Pernooseen, Parikkaan, Siikakoskelle, Langinkoskelle sekä Hirvikoskelle. ELY-keskuksen asentamia puomia on yli 20. Hyytöpuomit poistetaan Kymijoesta jäiden sulamisen jälkeen keväällä 2016.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asentamien hyytöpuomien lisäksi vesivoimalaitokset asentavat omia hyytöpuomeja voimalaitosten yläpuolelle. Vesivoimalaitosten asentamia hyytöpuomeja on ainakin  Myllykosken ja Kuusankosken voimalaitosten läheisyydessä.

Syksy on ollut Kymijoen valuma-alueella yleisesti ottaen vähäsateinen. Erityisen vähäsateista oli Kymijoen valuma-alueella elo-syyskuussa sekä lokakuussa. Elokuun alusta lähtien sademäärä on jäänyt alle puoleen keskimääräisestä sademäärästä. Kymijoen virtaama on joen alajuoksulla Ahviossa tällä hetkellä  160 m3/s, joka on noin 90 m3/s keskimääräistä virtaamaa pienempi.  Kymijoen lähtövirtaama Kalkkisista on tällä hetkellä 170 m3/s.

image1222055788330130745

Uutiset
Kommentointi on suljettu