Namibian kautta Afrikan kaupunkikehityksen markkinoille

loka 12, 2015

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja paikallisen yliopiston, Polytechnic of Namibian NAMURBAN -projektissa tutkitaan ja kehitetään kaupunkiolosuhteisiin resurssitehokas konsepti puhtaalle vedelle, uusiutuvalle energialle, asumiselle, kierrätykselle ja ICT-ratkaisuille Namibiassa.

Projektissa pilottikaupunkina on Atlantin rannikoilla sijaitseva Walvis Bay, joka on eteläisen Afrikan liikenteen tulevaisuuden solmukohta. Walvis Bayssä on käynnissä 300 miljoonan euron sataman laajennusprojekti, johon NAMURBAN projektin teemat liittyvät läheisesti. Projektipäällikkö Minna Keinänen-Toivola kertoo, että projektin tuloksena on ratkaisuja puhtaan veden saatavuuden, uusiutuvan energiankäytön kuten aurinkoenergian ja kohtuuhintaiseen asumisen lisääminen paikallisille ja liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille uudella markkina-alueella. Projektin tuloksia Namibiasta voidaan soveltaa muihin Afrikan maihin.

SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Juha Kämäri toteaa, että NAMURBAN monipuolistaa ja syventää jo vuonna 2012 alkanutta yhteistyötä SAMKin ja uuden strategisen partnerin Polytechnic of Namibia välillä. SAMK ja Polytechnic of Namibia allekirjoittivat virallisen yhteistyösopimuksen (Memorandum of Understanding, MOU) toukokuussa 2015 Raumalla.

Projekti on osa Tekesin ja ulkoministeriön rahoittamaa Business with Impact (BEAM)-ohjelmaa. BEAM-ohjelma tähtää kehittyvien maiden tarpeiden ja suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien kohtaamiseen. Projekti on saanut jo laajaa huomiota Namibian paikallisessa mediassa niin lehdistössä, radiossa kuin kansalliset TV-kanavilla ja paikallisten päättäjien keskuudessa.

Projektissa on aktiivisesti mukana kymmenen suomalaista yritystä, joiden osaamisalueita ovat vesi, uusiutuva energia, konseptirakentaminen, jätteiden kierrätys ja IoT ja ICT-sovellukset. Yritykset ovat Aquapure Oy, Fimuskraft Oy, GA90 Recycling Oy, IntLog Oy, Naps Solar Systems Inc., Rannan Teollisuuskone Oy, Riffid Oy, Sansox Oy, Scanhomes Oy ja SWOcean Oy, joista osa sijaitsee Satakunnassa. Yrityksien tavoitteena on luoda liiketoimintaa Afrikan kasvaville markkinoille.

 

NAMURBAN (Urban Resource Efficiency in Developing Countries – pilot study of Walvis Bay, Namibia) projektin alkoi 1.10.2015 ja sen kokonaisbudjetti on 440 000 euroa, josta BEAM-ohjelma rahoittaa 70 %, SAMK 20 % ja yritykset 10%.

Uutiset
Kommentointi on suljettu