Suomalaiset merentutkijat kehittämässä EU:n merialueiden mittausverkostoa

loka 04, 2015

Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus ovat mukana lokakuussa 2015 alkavassa EU:n Horizon 2020-ohjelman hankkeessa, jossa kehitetään eurooppalaista merentutkimuksen mittausverkostoa.

”Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel European eXpertise for coastal observaTories (JERICO-NEXT)” -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja koordinoida Euroopan merialueiden fysikaalista ja biologista mittausverkosto. Koordinointi sekä mittausmenetelmien keskinäinen vertailu ovat välttämättömiä, jotta eri merialueilla vaihtelevilla menetelmillä tehdyt havainnot ovat keskenään vertailukelpoisia, ja niitä voidaan käyttää mallien ja ennusteiden tukena. Yhtenäiset havaintojenkäsittelymenetelmät puolestaan auttavat mittausten reaaliaikaisessa hyödyntämisessä.

Suomalaisten roolina hankkeessa on kehittää uusia optisia sensoreita sekä laajentaa Helsingin ja Tukholman välillä tehtäviä automatisoituja mittauksia. Hankkeessa jatketaan myös Utön merentutkimusaseman kehittämistä sekä koordinoidaan merialueiden hiilen biologiseen kiertoon tutkimusta EU:n rannikkoalueilla. Hanke liittyy Suomen merialueiden tutkimusta koordinoivaan FINMARI-tutkimusinfrastruktuuriin.

Ranskalaisen IFREMER-instituutin koordinoimaan nelivuotiseen hankkeeseen osallistuu 33 partneria 17 maasta ja sen kokonaisbudjetti on 10.000.000€. Suomen saatava osuus rahoituksesta on 620.000€. Suomesta mukana ovat Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos.

Uutiset
Kommentointi on suljettu