Uponor käynnistää muutosohjelman

marras 30, 2015

Uponor aikoo käynnistää muutosohjelman Talotekniikka – Eurooppa –segmentissä tavoitteenaan vahvistaa kannattavan kasvun edellytyksiä toimintoja ja rakennetta uudistamalla. Uudelleenjärjestelyillä pyritään korjaamaan segmentin heikkoa tuloskehitystä muun muassa myynnin kasvattamiseen tähtäävillä hankkeilla ja pysäyttämällä kiinteiden kustannusten suhteellinen kasvu. Uponor Infraa koskevat suunnitelmat liittyvät tuotannon keskittämiseen Suomessa.

“Vuonna 2007 alkaneen talouskriisin jälkeen olemme toteuttaneet monenlaisia lyhyen tähtäyksen tehostustoimia ja uudelleenjärjestelyjä sovittaaksemme toimintaamme markkinoiden kysynnän merkittävään supistumiseen. Euroopan rakennusalan ja kunnallistekniikan markkinoiden pitkään heikkona jatkunut kysyntä ja Uponorin liikevaihdon lasku yhdessä korkeina pysyneiden kiinteiden kustannusten kanssa ovat heikentäneet Uponorin tulosta Euroopassa. Asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää perustavanlaatuisia muutoksia liiketoimintaamme ja organisaatiorakenteeseemme”, toteaa Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Kasvuun tähtäävien toimien rinnalla nyt suunniteltavilla uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan vähintään 25 miljoonan euron säästöjä konsernissa vuoden 2017 loppuun mennessä. Näistä Talotekniikka – Euroopan osuus on vähintään 20 miljoonaa euroa ja Uponor Infran 5 miljoonaa euroa. Uponor Infra suunnittelee toimipisteiden erikoistumista säästöjen saavuttamiseksi

Uponor Infra perustettiin heinäkuussa 2013. Sen jälkeen yhteisyrityksen toimintojen päällekkäisyyksiä on pyritty poistamaan ja kannattavuutta parantamaan erilaisin uudelleenjärjestelyin. Onnistuneista uudelleenjärjestelyistä huolimatta segmentin tulos ei ole saavuttanut tyydyttävää tasoa johtuen pääasiassa pohjoisen Euroopan heikosta kysynnästä ja kireästä kilpailutilanteesta.

Uponor Infran tavoitteena on suunnata toimintaa kappaletavaran sijasta lisäarvoa tuottavien kokonaisratkaisuiden myyntiin. Segmentissä on toteutettu tuotantoverkoston kokonaisselvitys, ja suunnitelmissa on keskittyä Vaasan toimipisteessä projektiosaamiseen, kansainväliseen projektimyyntiin, teknologiaan sekä kaukolämpöön. Nämä liiketoiminnat työllistävät noin 80 henkeä. Lisäksi suunnitellaan muoviputkien ja kaivojen valmistuksen keskittämistä Nastolaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Toimintojen yhdistämisen seurauksena pääosin Vaasan yksikön henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän lähes 170:llä; nettovähennys Suomessa on suunnitelmien toteutuksesta riippuen noin 80 henkeä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu