JAMK mukana Keski-Suomen vesiensuojelussa

joulu 11, 2015

Tammikuussa alkavassa Freshabit-hankkeessa kunnostetaan vesistöjä ja etsitään uusia toimintatapoja 30 kumppanin yhteistyönä kahdeksalla kohdealueella ympäri Suomea.

Suomen ympäristökeskus SYKE vastaa mm. Keski-Suomen alueen koordinaatiosta ja yhteistyön edistämisestä. Esimerkiksi Saarijärven reitillä tehdään kunnostuksia ja vesistön vaellusyhteys avataan rakentamalla kalatiet. SYKE vastaa myös erilaisten vesien- ja muun luonnonsuojelun, metsätalouden ja maaseudun tavoitteiden yhteensovittamista.

Myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana Suomen tähän asti suurimmassa LIFE –rahoitteisessa hankkeessa. Freshabit-hankkeen (2016-2022) kokonaisbudjetti on lähes 20 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on lähes 12 miljoonaa euroa. JAMKin osuus tästä on 144 000 euroa. Hanketta hallinnoi Metsähallitus.

– JAMKin Biotalousinstituutti edistää hankkeessa valuma-aluekohtaista yhteistyötä vesiensuojelun kehittämiseksi. JAMKin osahankkeen tavoitteena on aktivoida eri maankäyttömuotojen omistajia suunnittelemaan sekä perustamaan yhteinen valuma-aluekohtainen pilottikohde Saarijärven vesireitin varrelle. Lisäksi hankkeen loppuvaiheessa on tavoitteena seurata vesiensuojelun pilottikohteen toimintaa automaattisen vedenlaadun mittauksen avulla, projektipäällikkö Tarja Stenman kertoo.

JAMK neuvoo ja opastaa hankkeessa myös maanomistajia perustamaan luonnon monimuotoisuutta sekä vesiensuojelua edistäviä kosteikkoja. Mukana työssä ovat myös JAMKin opiskelijat.

Saarijärven reitin näkyvin toimenpide tulee olemaan vesistön vaellusyhteyden avaaminen. Vattenfall Oy rakentaa Hietaman ja Leuhun voimalaitosten yhteyteen kaloille sopivat kulkuväylät. Vuosikymmeniä suljettuna olleen reitin kalastoa seurataan jatkossa suurella mielenkiinnolla. Saarijärven reitillä tehdään myös kattavasti erilaisia kunnostustoimenpiteitä ja edistetään vapaaehtoistyötä. Tavoitteena on lisätä vesi-, luonto- ja metsäsektoreiden välistä yhteistyötä. Etenkin kuormituksen vähentämiseen tähtäävää yhteistyötä kehitetään.

Tutkimuksellinen pääpaino on Etelä-Konneveden ja Päijänteen vesiluonnon monimuotoisuuden kartoituksessa ja mallinnuksen kehittämisessä. Tavoitteena on kerätä sisävesien osalta kattavasti aineistoa mm. pohjasedimenteistä, vesikasveista, veden virtauksista ja kalojen lisääntymisalueista. Aineistosta on tarkoitus löytää monimuotoisuuden ja elinympäristöjen tilan kannalta tärkeitä alueita ja myöhemmin laajentaa samaa tarkastelutapaa muillekin järville.

Keski-Suomen kohdealueella toimintaa koordinoi SYKE. JAMKin lisäksi muita kumppaneita ovat Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen metsäkeskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Vattenfall, Saarijärven kaupunki ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Laajalle levittäytyvä hanke kestää poikkeuksellisen kauan eli noin seitsemän vuotta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu