Video edullisista ja ekologisista haja-asutuksen jätevesijärjestelmistä

joulu 11, 2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen haja-asutuksen kiinteistökohtaista jäteveden käsittelyä esittelevillä videoilla on kuvattu vähän vettä käyttäviä ja vedettömiä käymälöitä osana ekologista haja-asutuksen jätevesien käsittelyä ja kustannustehokasta vesiensuojelua.

Esitellyt ratkaisut edistävät haja-asutuksen jätevesiasetuksen järkevää toimeenpanoa erityisesti ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla. Videolla kerrotaan järjestelmien käytännön toteutuksesta ja asukkaiden pitkäaikaisista kokemuksista näiden innovatiivisten käymäläjärjestelmien toimivuudesta.

Videot on katsottavissa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.vantaanjoki.fi

(http://www.vhvsy.fi/content/fi/1007/1066/Haja-asutuksen%20j%E4tevedet.html)

Video on jaettu neljään osioon.

Osa 1. Miksi pesu- ja käymälävedet kannattaa erotella? Videolla kerrotaan pesu- ja käymälävesien ympäristövaikutuksista sekä erillisviemäröinnin ja -käsittelyn mielekkyydestä kiinteistökohtaisena jätevedenkäsittelyratkaisuna. Valtaosa ympäristöä kuormittavista haitta-aineista on käymälävesissä.  Käymälävesien määrää voidaan vähentää murto-osaan vähän vettä käyttävien ja/tai vedettömien käymälöiden avulla perinteisiin WC-ratkaisuihin verrattuna.

Osa 2. Sähkötön, mekaaninen, vähävetinen käymäläratkaisu. Videolla kuvataan Sipoossa, järven rannalla sijaitsevan vakituisesti asutun neljän henkilön kiinteistön ekologista jätevedenkäsittelyjärjestelmää, jossa jo yli 10 vuoden ajan on ollut käytössä veneily- ja matkailuautokäyttöön suunniteltu, mekaaninen, vähän vettä käyttävä (alle 0,5 l/huuhtelu) käymälä. Käymälävesin umpisäiliö (3 m3) tyhjennetään ainoastaan kerran vuodessa.

Osa 3. Alipainekäymälä. Videolla esitellään Janakkalassa sijaitsevan omakotitalon jätevesijärjestelmän saneeraus normaalista WC:stä alipainekäymäläksi. Asennus suoritettiin purkamatta rakenteita sujuttamalla alipaineputki olemassa olevaan pesu- ja käymälävesien yhteiseen viemäriputkeen. Erillisviemäröinnin järjestäminen kiinteistölle onnistuu siis myös vanhoihin laattapohjaisiin kiinteistöihin.

Osa 4. Suurisäiliöinen kompostikäymälä. Videolla kuvataan Tammelassa sijaitsevaa ympärivuotisessa käytössä olevaa vapaa-ajan kiinteistöä. Rakennuksen laajennuksen yhteydessä sisätiloihin asennettiin suursäiliöllinen kompostikäymälä. Isäntäväen kokemukset ovat siitä hyvin myönteisiä. Säiliöön kompostoitunutta multaa tarvitsee tyhjentää ainoastaan muutaman vuoden välein.

Videon käsikirjoituksen ovat laatineet Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen ympäristöasiantuntija Asko Särkelä ja Suomen Vesiensuojeluyhdistyksen Liiton toiminnanjohtaja Pekka Kansanen. Videon kuvauksesta, äänityksestä ja editoinnista vastasi Pekka Kansanen. Video toteutettiin Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen varoin.

Uutiset
Kommentointi on suljettu