Pöyrylle toimeksianto Sveitsissä

tammi 14, 2016

Pöyry on saanut sveitsiläiseltä vesilaitosyhdistykseltä GVRZ:lta (Gewässerschutzverband der Region Zugersee, Küssnachtersee, Aegerisee) suunnittelu- ja työmaavalvontapalveluita sisältävän toimeksiannon, joka koskee Schönaussa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon laajennusta. Laajennushankkeessa toteutetaan uusi prosessiyksikkö orgaanisten haitta-aineiden puhdistukseen.

GVRZ on suuri, usean kunnan kattava jätevesiyhdistys, jonka tehtävänä on suojella pintavesiä ja puhdistaa  Sveitsin keskiosassa yli 145 000 asukkaan jätevedet. Schönaun jätevedenpuhdistamon kapasiteetti riittää kattamaan 180 000 asukkaan tarpeet. Sen on parannettava ja kehitettävä orgaanisten jäämien puhdistusjärjestelmäänsä, jotta pinta- ja pohjavedet voidaan suojata myös tulevaisuudessa. Prosessiin lisättävät käsittelyt jauhemaisella aktiivihiilellä ja hiekkasuodatuksella vähentävät orgaanisten haitta-aineiden määrää  yli 80 prosenttia. Uuden puhdistusyksikön valmistuttua Schönaun jätevedenpuhdistamosta tulee yksi ensimmäisistä maan yhteensä noin sadasta puhdistuslaitoksesta, jotka täyttävät Sveitsin lainsäädännön vuoden 2016 alusta edellyttämät uudet puhdistetun jäteveden laatuvaatimukset.

Pöyryn toimeksianto sisältää perussuunnittelun, rakennuslupien hankinnan, kilpailutuksen, detaljisuunnittelun, rakennuttamistehtävät, työmaavalvonnan sekä laitoksen käyttöönoton ja käynnistyksen tukipalvelut.

Uutiset
Kommentointi on suljettu