Savonjoen kunnostus etenee Vimpelissä

helmi 26, 2016

Savonjokea on useamman vuoden ajan yritetty kunnostaa talvityönä, mutta keliolot eivät ole suosineet kunnostustyötä.  Tällä viikolla Savonjoen kunnostukseen liittyvät kaivutyöt ovat lopulta alkaneet. Savonjokea kunnostetaan Vimpelin kunnan ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Savonjoen suualueella on jäätä vahvistettu tammikuun alusta saakka. Vaihtelevat sääolot ja lämpimät jaksot ovat hidastuttaneet jään muodostumista, mutta työalueelle nyt saatu riittävän paksu jää. Tällä hetkellä jään vahvuus työmaa-alueella on 75 -100 senttiä.

Kaivutyöt aloitetaan Lappajärveltä päin ja työt etenevät kohti Savonjokisuuta. Kaivutöiden arvioidaan kestävän noin 2-3 viikkoa. Suualueelle kaivetaan 30 metrin levyinen väylä noin 550 metrin matkalle. Kaivettava massamäärä on 17 000 m3. Urakoitsijana toimii Tuhkasaari Oy.

Jokisuiston töiden lisäksi tällä viikolla on tarkoitus aloittaa Savonjoen ruoppaaminen Vimpelin keskustassa. Yleisöä kehotetaan välttämään liikkumista työalueilla niin keskustassa kuin jokisuistossa.

Vimpelinjoen tulvasuojelu- ja kunnostushankkeen kustannusarvio on 850 000 euroa. Hanke sisältää Vimpelinjoen suuosan kaivutöiden lisäksi mm. venelaiturin ja kevyen liikenteen sillan rakentamisen.  Hankkeen kustannukset jakaantuvat puoliksi Vimpelin kunnan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken.

Uutiset
Kommentointi on suljettu