Tohmajärven kunnostukset käynnistyvät

helmi 04, 2016

Tohmajärven kunnostushanke on edennyt käytännön töihin. Työt käynnistyvät niillä Saarekkeenpuron, Ruostepuron ja Lahdenjoen kohteilla, joista on sovittu tai tullaan lähiaikoina sopimaan yhdessä maanomistajien kanssa.

Suurin osa toteutettavista töistä keskittyy alkuvaiheessa sortuvien uomien eroosiosuojauksiin ja muihin akuutteihin vesiensuojelurakenteisiin. Näin mahdollistetaan muut tulevat toimenpiteet valuma-alueella ja uomissa.

Toteutettavat työt ovat osa Tohmajärven kunnostushanketta, joka käynnistyi vuonna 2015.  Hanketta hallinnoi Tohmajärven kunta ja asiantuntijana kohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa toimii OTSO Metsäpalvelut. Hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 700 000 €, josta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen  myöntämä maa- ja metsätalousministeriön harkinnanvarainen avustus kattaa puolet. Muita rahoittajia ovat Puhdas Tohmajärvi ry, osakaskunnat, kalastusalue, Jouhkolan maaosakaskunta, VAPO Oy ja Tohmajärven seurakunta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu