Ideahaku Raki2-hankkeille käynnistyy: painopiste konkreettisissa vesiensuojelutoimissa

maalis 21, 2016

Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelma (Raki) toinen vaihe on käynnistynyt osana pääministeri Sipilän hallituksen ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” -kärkihanketta.

Kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä on Raki-ohjelman toinen vaihe vuosina 2016–2019 eli niin sanottu Raki2.

Raki-ohjelman tavoitteena on, että ravinteita – erityisesti fosforia ja typpeä – vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen.

Ympäristöministeriö käynnistää Raki-ohjelman toisen vaiheen järjestämällä ideahaun seuraavista teemoista:

  • Vesiin päätyneiden ravinteiden sieppausta ja poistamista sekä hyötykäyttöön palauttamista käsittelevien menetelmien jalkauttaminen käytäntöön
  • Kierrätysravinnepohjaisten lannoitevalmisteiden kehittäminen ja käyttökokeilut
  • Yhdyskuntien jätevesikäsittelyprosessien tehostaminen, erityisesti ravinteiden talteenoton ja hyötykäytön näkökulmasta
  • Kuormituksen vähennystoimien ja uusien menetelmien peltolohkokohtainen kohdentaminen ja kokeilu
  • Veneilyn jätehuoltojärjestelmien huollon ja ylläpidon kehittäminen, ml. ravinteiden hyötykäyttö

Tällä hakukierroksella painotetaan laajoja vaikuttavia hankkeita, joissa tehdään yhteistyötä loppukäyttäjän kanssa. Hankkeiden valinnassa painotetaan lisäksi muutakin laaja-alaista yhteistyötä ja laadukasta viestintää osana hanketta. Tavoitteena on, että hankkeet tähtäävät vaikuttaviin, konkreettisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin ja tehokkaaseen ravinnekierrätykseen. Pelkkiä tutkimushankkeita ei ohjelmasta rahoiteta.

Hakuun osallistutaan enintään kahden sivun hanke-esittelyllä, johon liitetään mukaan hakijan referenssit. Toteuttamiskelpoisimmat ja parhaiten hanketeemoja edistävät ideat valitaan jatkohakuun.
Lisätietoa hakumenettelystä ja Raki2-ohjelmasta:

ym.fi/ravinteidenkierratys

Hanke-esittely ja liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse 18.4.2016 klo 16.15 mennessäosoitteeseen kirjaamo.ym@ymparisto.fi. Dokumentit voi myös postittaa osoitteella Ympäristöministeriö, kirjaamo, PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen merkitään ”RAKI-ohjelman ideahaku”.

Uutiset
Kommentointi on suljettu