Länsi-Espoon runkovesijohto käyttöön vuoden 2016 aikana

touko 29, 2016

Pituudeltaan 14 kilometrinen vesijohto yhdistää Espoon läntisen vesijohtoverkoston Helsingin verkostoon. Uusi runkoyhteys parantaa sekä Espoon että Kirkkonummen vedenjakelua asukasmäärän kasvaessa.  Siihen sisältyy kolme paineenkorotusasemaa, joista vesi pumpataan Espoon eri painepiireihin.

Johtolinjan valmistumisen jälkeen vettä voidaan johtaa Helsingistä Espooseen kahta toisistaan riippumatonta vesijohtoyhteyttä pitkin.

Runkoyhteyden käyttöönoton myötä Dämmanin vedenpuhdistuslaitos voidaan sulkea. Alkuvuodesta 2017 lähtien vettä tuotetaan koko pääkaupunkiseudulle Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla. Molemmat laitokset saavat raakavetensä Päijänteestä ja niiden puhdistusprosessi on yhteneväinen. Korkealaatuinen vesijohtovesi virtaa laajaa vesijohtoverkostoa pitkin pääkaupunkiseudulle.

Ennen kuin uusi runkovesiyhteys voidaan ottaa käyttöön, vesijohto huuhdellaan kolmeen otteeseen talousveden laadun varmistamiseksi. Huuhteluvedet johdetaan pääosin jätevesiviemäriin mutta puhdistushuuhtelun aikana huuhteluvettä johdetaan myös Finnoonpuroon syyskuussa noin 14 tunnin ajan. Puhdistushuuhtelun suurta virtaamaa ei voida kokonaisuudessaan johtaa jätevesiviemäriin, koska liian suuresta vesimäärästä viemäri tulvii ja jätevesi vuotaa ympäristöön. Viemäritulvan välttämiseksi osa huuhteluvedestä johdetaan viemäriin ja osa Finnoonpuroon.

Finnoonpurossa on luontaisesti suuret virtaamavaihtelut. Puhdistushuuhtelu Finnoonpuroon tehdään virtaamalla, joka vastaa suunnilleen puron ylivirtaamaa, joten se ei ole poikkeuksellinen luonnonoloihin nähden. Veden purkupaikka sijaitsee Espoon Saarniraiviossa. Finnoonpuron vesiluonto tullaan huomioimaan kattavasti toimenpiteen valmistelussa ja toteutuksessa. Virtaamaa ja veden laatua tarkkaillaan viranomaisten antamien lupaehtojen mukaisesti huuhtelutoimenpiteen ajan ja tarvittaessa virtaamaa säädetään. Huuhtelun päätyttyä uoman kunto tarkistetaan ja ennallistetaan.

Lue lisää käyttöönotosta: www.hsy.fi/uusirunkovesijohto

Uutiset
Kommentointi on suljettu