Valtio valmistautuu Terrafamen kaivoksen sulkemiseen

touko 26, 2016

Valtio valmistautuu Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen hallittuun sulkemiseen. Sulkeminen toteutetaan siten, että ympäristöturvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunnan linjasi kaivoksen tilanteesta 25.5.2016 pitämässään kokouksessa.

Terrafamen Sotkamon kaivoksen sulkemisen valmistelu toteutetaan vuoden 2016 loppuun saakka kestävän siirtymäkauden aikana. Sen aikana kaivoksen operatiivista toimintaa jatketaan ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi ja myös siltä varalta, että kaivoksen kaupallisen toiminnan jatko olisi siirtymäkauden jälkeen edelleen mahdollista. Kaivostoiminnan ylösajo ja kaupallinen toiminta voi pitkällä tähtäimellä jatkua vain, jos siirtymäkauden aikana kyetään hankkimaan yksityistä lisärahoitusta.

Ministerivaliokunta puolsi esitystä, jonka mukaan valtion tämän vuoden toiseen lisätalousarvioon varattaisiin 144 miljoonaa euroa Terrafame Group Oy:n lisäpääomitukseen. Varat käytettäisiin kaivoksen toiminnan jatkamiseen siirtymäkauden ajan. Lisäksi sulkemisprosessin kokonaiskustannuksia tarkennetaan siten, että mahdollisesti tarvittavasta lisärahoituksesta voidaan päättää valtion vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Jos toiminnan ylösajoon tarvittava yksityisen lisärahoitus löytyy tämän vuoden aikana, Terrafame Group Oy voi hyödyntää lisätalousarvion 144 miljoonan euron määrärahaa osallistuakseen sijoittajana Terrafame Oy:n toiminnan jatkorahoitukseen.

– Vaikka kaivoksen ylösajo on sinänsä edennyt suunnitellusti ja operatiivisesti tulokset ovat olleet rohkaisevia, ylösajon onnistumisen ja kannattavuuden saavuttamisen tiellä on edelleen isoja kysymysmerkkejä. Näyttää selvältä, että sekä ylösajon jatkamiseen että kaivoksen sulkemiseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Riskit voidaan tehokkaimmin ajallisesti ja taloudellisesti rajata aloittamalla valmistautuminen Sotkamon kaivoksen hallittuun sulkemiseen, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

Kaivostoiminnan lopettamisen edellyttämän yksityiskohtaisemman sulkemissuunnitelman valmistelu sekä sulkemisen edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatiminen aloitetaan viipymättä. Sulkemisen edellyttämää ympäristölupaa varaudutaan hakemaan heti YVA-menettelyn valmistettua. Sulkemisen YVA-prosessin kanssa rinnakkain viedään eteenpäin myös kaivostoiminnan jatkamisen edellyttämiä YVA- ja lupaprosesseja.

Kaivostoiminnan mahdollisesta lopettamisesta aiheutuvan rakennemuutostilanteen hoitamiseen varaudutaan. Kainuuseen kohdennetaan rakennemuutosmäärärahaa. Sen suuruus ja kohdentaminen päätetään valtion kolmannen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä. Kainuun aluetta koskeva kasvusuunnitelma valmistellaan yhdessä TEM:n, Kainuun ELY-keskuksen ja Kainuun liiton kanssa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu