Pöyrylle Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon suunnittelutoimeksiantoja

touko 09, 2016

Pöyry on saanut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY) toimeksiantoja Espoon Blominmäkeen rakennettavan jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelusta. Toimeksiantoihin sisältyvät puhdistamon rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu sekä aluesuunnittelu ja maanpäällisten rakenteiden geosuunnittelu.

Blominmäen puhdistamo korvaa Suomenojan puhdistamon valmistuessaan vuonna 2020 ja käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet. Blominmäen puhdistamo rakennetaan kallioluolaan, jonka louhintatyöt ovat käynnissä. Pöyry on tehnyt luolan kalliorakennus- ja geoteknisen suunnittelun jo aiemmassa vaiheessa. Nyt saatujen toimeksiantojen suunnittelutyöt käynnistyivät maaliskuussa 2016.

”Yhteistyö Pöyryn kanssa on sujunut hyvin Blominmäen kalliorakennus- ja geoteknisessä suunnittelussa, kuten aiemmissakin toimeksiannoissa. Kalliotekninen työnaikainen suunnittelu jatkuu edelleen ja suunnittelijan, tilaajan, urakoitsijan ja rakennuttajakonsultin välinen yhteistyö on sen osalta toiminut mutkattomasti. Siksi odotukset Blominmäen toteutussuunnittelunkin suhteen ovat korkealla”, toteaa puhdistamohankkeen projektijohtaja Jukka Yli-Kuivila HSY:stä.

”Olemme iloisia saadessamme hyödyntää suunnittelu- ja projektiosaamistamme entistä suuremmassa laajuudessa Blominmäen puhdistamohankkeessa. Pöyryllä on laaja rakennus- ja infrasuunnittelun sekä vesihuollon osaaminen, jotka täydentävät toisiaan myös tässä hankkeessa”, kertovat Pöyryn Pekka Narinen, rakennus- ja rakennesuunnittelun johtaja sekä Kari Aalto, teollisuuden paikallispalveluiden johtaja Etelä-Suomessa.

”Laitos suunnitellaan mahdollisimman omavaraiseksi sähkön suhteen. Jätelietteiden mädättäminen tuottaa kaasua sähkön- ja lämmöntuotantoon. Omavaraisuutta tukevat lisäksi aurinkopaneelit, älykkäät valaistusratkaisut ja energiatehokas sähkönjakelujärjestelmä. Sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelumme varmistaa, että kaikki eri järjestelmät toimivat hyvin yhdessä”, jatkaa Kari Aalto.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu