HSY:n asiakkaille tärkeintä on vedenlaatu ja toimiva jätehuolto

elo 29, 2016

Vuosittain toteutettavalla asiakastyytyväisyystutkimuksella selvitetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n asiakastyytyväisyyttä sekä kuluttajien kokemuksia ja arvioita vesihuollosta, jätehuollosta sekä seutu- ja ympäristötiedosta. Vastauksissa ollaan tärkeiden perusasioiden äärellä. Tärkeintä on puhdas vesi, sujuvat ja häiriöttömät jäteastioiden tyhjennykset sekä puhtaat jätetilat. Näissä asioissa on asiakkaiden mukaan myös onnistuttu.

HSY:n asiakastyytyväisyystutkimuksen kohderyhmänä olivat kuluttajat Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista. Tutkimus toteutettiin paneelikyselynä toukokuussa 2016, ja vastaajia oli kaikkiaan 1128.

Asteikolla 1-5 vastaajista 4,7 piti veden puhtautta hyvin tärkeänä. Tekijöiden onnistumista mitattaessa lähes sama määrä vastaajista oli sitä mieltä, että tässä on onnistuttu. Myös jätehuollon vastauksissa tekijöiden merkitys ja onnistuminen olivat samoissa luvuissa. Kehitettävää vesi- ja jätehuollon osalta löytyy vielä hinnoittelun ymmärrettävyydessä. Entistäkin nopeampaa toimintaa HSY:ltä toivotaan vesihuollon vika- ja häiriötilanteissa.

Tutkimuksessa mitattiin myös seutu- ja ympäristötiedon onnistumista ilmanlaadun tiedottamisessa. Vastaajat pitivät saamaansa tietoa ajantasaisena ja luotettavana, he kokivat myös saaneensa tarpeeksi tietoa asiasta.

Kokonaisonnistuminen ennallaan

Kokonaisonnistumiseen vaikuttavat toiminnan luotettavuus, palvelujen korkealuokkaisuus, toiminnalle annettu kokonaisarvosana sekä se, miten todennäköisesti asiakkaat kertovat HSY:stä jotain myönteisesti. Kokonaisonnistumista arvioitiin asteikolla 1-5.

– HSY:n toiminnan kokonaisonnistumisen arvosana oli 3,9, vesihuollon 4,1, jätehuollon 3,7 ja seutu- ja ympäristötiedon arvosana 3,7. Vesihuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon arvosanat olivat pysyneet ennallaan, HSY:n toiminnan kokonaisonnistumisen ja jätehuollon arvosanat olivat nousseet pari kymmenystä, kertoo HSY:n asiakaspalvelujohtaja Tuija Loppi-Hakamäki.

Vaikuttava Urbaani puuvaja -hanke

Vuonna 2015 aloitettu Urbaani puuvaja -hanke oli tutkimuksessa mukana ensimmäistä kertaa ja tulokset olivat hyviä.

Kyselyyn vastanneista hiukan yli 20 prosentilla oli puuvaja tontillaan. Heistä 47 prosenttia oli kuullut Urbaani puuvaja -hankkeesta. Vastaajilta kysyttiin myös, ovatko he saamansa tiedon myötä kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota puun säilytystapoihin. Vastaajista 89 prosenttia vastasi tähän myöntävästi.

HSY:n tunnettuus asukkaiden keskuudessa paranee vuosi vuodelta

– 1.1.2010 perustetun HSY:n yksi haaste on ollut tutustuttaa pääkaupunkiseudun asukkaat laajaan toimintaansa. Nyt tutkimukseen vastanneista kaikkiaan 73 prosenttia ilmoittaa tuntevansa HSY:n hyvin tai melko hyvin. Viime vuoden 61 prosentista nousu on huima. Parhaiten HSY tunnetaan Helsingissä ja Vantaalla, eniten HSY:n toiminnan tunteminen on parantunut kerrostaloasukkaiden keskuudessa, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen tyytyväisenä.

Tunnettuuden lisääntymisen myötä myös HSY:n toiminnan saama kokonaisarvosana on noussut. Tällä kertaa 75 prosenttia vastaajista antoi HSY:n toiminnalle melko tai erittäin hyvän kokonaisarvosanan. Vuonna 2015 vastaava luku oli 67 prosenttia.

Uutiset
Kommentointi on suljettu