Rautjärvellä jatkuu Laikon pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys

syys 08, 2016

Rautjärven Laikon pohjavesialueella alkaa pohjavesiputkien asennus. Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka kahdeksassa pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket.

Kairauksen ja pohjavesiputkien asennuksen suorittaa Ramboll Oy. Kairauksen aikana on GTK:n tutkimusassistentti valvomassa tutkimuksia.

Kairaukset liittyvät Laikon pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitykseen, joka on ollut käynnissä toukokuusta 2016 lähtien. Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Maastotyöt alkoivat toukokuussa 2016 ja jatkuvat lokakuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu joulukuussa 2016.

Kesän aikana Laikon pohjavesialuetta on tutkittu maatutkaluotauksin ja pohjaveden pinnanmittauksin. Lokakuussa aloitetaan painovoimamittaukset, jotka kairaustietojen ohella antavat tarkkaa tietoa kallionpinnan syvyydestä koko alueella.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Rautjärven kunnan, Imatran kaupungin, Ruokolahden kunnan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimukset tehdään niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu