Suomalaista vesihuolto-osaamista yksissä kansissa

marras 13, 2016

Vesihuoltoala on tulevina vuosikymmeninä suurten haasteiden edessä koko maailmassa. Tuore tietoteos kokoaa tähän tilanteeseen Suomen vesihuollon osaamista kansainvälisen lukijakunnan käyttöön.

Lähes miljardi ihmistä maailmassa on vailla turvallista vettä, 2,5 miljardia vailla perussanitaatiota ja 80 prosenttia maailman jätevesistä ilman mitään puhdistusta. Tehtävää siis riittää ja osaamista tarvitaan. Vesialan osaaminen voisi olla yksi Suomen mahdollisista tulevaisuuden koulutus- ja vientialoista.

– Suomen vesihuoltopalvelut ovat haasteistaan huolimatta maailman huippuluokkaa. Meillä olisi paljon sellaista osaamista, jota voitaisiin soveltaa muuallakin maailmassa, dosentti Tapio S. Katko TTY:n rakennustekniikan laitokselta kertoo.

Katkolta on juuri ilmestynyt englanninkielinen teos Finnish Water Services – Experiences in Global Perspective, johon on koottu kattavasti tietoa suomalaisen vesihuollon kehityksestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Teos soveltuu vesialan päättäjille, ammattilaisille, oppikirjaksi sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Katko tuo teoksessaan esille Suomen vesihuoltopalveluiden vahvuuksia, kuten institutionaalista monimuotoisuutta, ja pohtii Suomen vesihuollon pitkän aikavälin päätöksiä, periaatteita ja käytäntöjä. Esimerkiksi se, että vesi- ja viemärilaitokset toimivat pääosin yhdessä organisaatiossa, on suomalainen käytäntö. Monissa maissa näin ei ole.

– Vaikka vesihuolto vaatii aina paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia ratkaisuja, voi yleisimpiä periaatteita käyttää laajemminkin, Katko sanoo.

– On muistettava, ettei tekniikan kehittäminen yksin riitä, vaan vesihuoltoon liittyviä kysymyksiä on ymmärrettävä myös institutionaalisen ja hallinnollisen kehityksen näkökulmasta, hän painottaa.

Suomella on vahvoja näyttöjä lähialueyhteistyöstä sekä kehitysyhteistyöstä vesihuollon alalla. Kirjassa paneudutaan muun muassa Itämeren suojelutyöhön ja yhteistyöhön kehittyvissä maissa.

– Suomalaisella osaamisella on saatu paljon hyviä tuloksia aikaan muun muassa Egyptissä, Etiopiassa, Keniassa, Nepalissa, Sri Lankassa, Tansaniassa ja Vietnamissa.

Vesihuollon suurimmaksi haasteeksi Suomessa ja koko maailmassa Katko nostaa rapautuvat verkostot. Vesihuolto on yhdyskuntien peruspalvelu, jonka toimivuus pitää taata kaikkialla.

– On täysin mahdollista tuottaa juomakelpoista vettä, puhdistaa jätevedet sekä panostaa saneerauksen nykyistä enemmän. Tämä vaatii erityisesti poliittista ja ammatillista tahtoa. Suomessa on niin paljon hyvää osaamista ja tietotaitoa vesihuollon alalla, että meidän tulisi olla aktiivisemmin mukana kehitystyössä myös kansainvälisesti, Katko sanoo.

Teos perustuu Katkon aiempaan suomenkieliseen Hanaa! –tietokirjaan. Tutustu Finnish Water Services – Experiences in Global Perspective –teokseen verkossa osoitteessa www.finnishwaterservices.fi. Kirjan on kustantanut Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY), josta sitä voi tilata osoitteesta www.vvy.fi/shop.

Uutiset
Kommentointi on suljettu