Tehoa kiertotalouteen – kaupunkien biojätevirrat hyötykäyttöön

tammi 30, 2017

TTY:n koordinoimassa tutkimushankkeessa selvitetään, miten yhdyskuntien jätevesien ja biojätteiden energiasisällön ja ravinteiden hyödyntämistä voidaan tehostaa.

Vuoden alussa alkaneessa hankkeessa ovat mukana myös Nokian Vesi Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy sekä Luonnonvarakeskus. Professori Jukka Rintala on mukana Tampereen teknillisen yliopiston koordinoimassa ProRavinne-hankkeessa.

Kasvintuotannossa käytetyistä ravinteista merkittävä osa kulkeutuu nykyisin kaupunkilaisten jätteisiin: jätevedenpuhdistamoiden lietteisiin sekä biojätteisiin. Nämä jätteet ovat arvokasta raaka-ainetta, josta on moneksi. Siitä voidaan tuottaa biokaasua vaikkapa liikenteen polttoaineeksi tai erilaisia ravinteita maatalouteen ruuan ja rehun tuotantoon. Esimerkiksi kasveille tärkeät fosforivarannot ovat maapallolla rajalliset, ja siksi jätteissä oleva fosfori on saatava entistä paremmin kiertoon.

Tampereen teknillisen yliopiston koordinoimassa ProRavinne-hankkeessa kehitetään jätevedenkäsittelylaitoksen toimintaa niin, että jätevedessä olevat ravinteet saadaan talteen mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa.

– Oletuksenamme on, että tehokkaammilla jäteveden esikäsittelymenetelmillä saadaan optimoitua yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen energiatasetta sekä kiintoaineen ja ravinteiden talteenottoa, kertoo professori Jukka Rintala TTY:ltä.

Hankkeessa myös yhdistetään uudella tavalla jätevedenkäsittelyprosessissa erotetun aineksen ja biojätteen käsittely. Tällä pyritään aiempaa taloudellisempaan ja ympäristön kannalta kestävämpään toimintaan.

– Siirrymme tällä globaalistikin merkittävällä sektorilla niin kutsutuista putkenpääteknologioista askeleen kohti hallitumpia kiertoja.

Yksi tutkijoita kiinnostavista esikäsittelymenetelmistä on mikrosuodatus, jonka tavoitteena on tehostaa kiintoaineen sekä ravinteiden erotusta jätevedenpuhdistamolle tulevasta jätevedestä. Sen ansiosta on mahdollista ottaa talteen kiintoaineen sisältämä energia ja ravinteet biokaasuprosessissa sekä vähentää perinteisen jätevedenpuhdistamon energiankulutusta.

Vuoden 2017 alussa alkavat ensimmäiset hankkeeseen liittyvät koeajot Nokian Veden Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamolla. Nykyisen jätevedenpuhdistamon sekä biokaasulaitoksen energia-, aine- ja ravinnevirrat selvitetään alkuvuodesta yksityiskohtaisesti. Hankkeen aikana nähdään, miten uudenlaiset jäteveden käsittelyprosessit vaikuttavat laitosten energiankulutukseen ja ravinnetuotteiden valmistukseen.

Nokian Vesi Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy valmistelevat merkittäviä laitosinvestointeja Kolmenkulman Eco-Industrial Parkin (Virtaamon) alueelle Nokialle. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää alueelle tulevan uuden jätevedenkäsittelylaitoksen suunnittelussa sekä muussa alueen toiminnassa.

–  Mukana olevien toimijoiden lisäksi tuotamme uutta tietoa myös muille alan päättäjille, yrityksille ja prosessien suunnittelijoille. Olemme kiinnostuneita selvittämään vielä enemmänkin erilaisia teknologia- ja laiteratkaisuja alan yritysten kanssa, Jukka Rintala kertoo.

Vuoteen 2019 kestävässä hankkeessa ovat mukana Tampereen teknillisen yliopiston kemian ja biotekniikan laboratorio, Nokian Vesi Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Luonnonvarakeskus. Hanke rahoitetaan hallituksen kärkihankerahoituksella ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu