Ramboll valvoo suorien jätevesipäästöjen sulkemisohjelmaa Pietarissa

helmi 13, 2017

Pietarin kaupunki ja Pietarin vesilaitos Vodokanal kehittävät viemäriverkostoaan ja jätevedenpuhdistuslaitoksiaan saavuttaakseen EU-direktiivien mukaisen tason jäteveden keräyksessä ja puhdistuksessa. Investointia rahoittavat kansainväliset rahoitusorganisaatiot. Ramboll koordinoi ja valvoo investointiohjelman toteuttamista vuoden 2017 loppuun.

Tavoitteeseen pääseminen vaatii 165 kunnallisen ja 210 teollisen suoran jätevesistöpäästön sulkemista sekä viemäriverkoston saneeraamista. Lisäksi jätevedenpuhdistuslaitokset pitää saneerata. Ramboll ja Pöyry laativat yhteistyössä kehityshankkeeseen investointiohjelman jo vuonna 2006, ja Rambollin osalta työ jatkuu edelleen hankkeen hallinnointikonsulttina.

– Ennen hankkeen alkua alueen jätevesistä noin 78 % käsiteltiin biologisilla puhdistuslaitoksilla ja loput johdettiin vesistöön ilman puhdistusta. Tavoitteena on EU-direktiivien mukaisesti kerätä ja käsitellä kaikki jätevedet. Puhdistustuloksissa päästään jo nyt lähes Itämeren suojelukomission (HELCOM) asettamiin tavoitearvoihin, sanoo projektipäällikkö Natalia Kallio Rambollilta.

Tehostamistoimenpiteiden toteuttaminen edistää kansainvälisten sitoumusten sekä muun muassa Baltic Sea Action Planin suositusten täyttymistä.

– Meillä on vuosien kokemus tämäntyyppisten isojen ja monivuotisten hankkeiden toteuttamisesta. Investointiohjelman kustannusarvio on 330 miljoonaa euroa ja sisältää laajan kansainvälisen tarjouskilpailun. Hankkeen toteuttamiseen vaaditaan kaksitoista erillistä hankinta- ja urakkasopimusta, kertoo Rambollin vesitoimialan johtaja Kai Vakkila.

Mukana rahoittajina ovat Pohjoismaiden investointipankki (NIB), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) sekä Euroopan investointipankki (EIB). Myös Pohjoisen ulottuvuuden ympäristörahasto (NDEP), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakassäätiö (SSF), Suomen ja Ruotsin valtiot sekä John Nurmisen säätiö tukevat hanketta apurahalla.

Uutiset
Kommentointi on suljettu