Digitalisaatio muuttaa vesihuollon suunnittelua

huhti 23, 2017

Digitalisaation mahdollisuuksia voidaan hyödyntää ennakkoluulottomasti kehitettäessä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa vesihuoltoa.

Koko yhteiskuntaa läpileikkaava digitalisaatio muuttaa vesihuollon suunnittelua, toteuttamista ja operointia saatavilla olevan tiedon lisääntyessä. Strategisessa pitkän tähtäimen suunnittelussa korostuvat alati kasvava avoimen tiedon saatavuus sekä tietojärjestelmien yhteensopivuus ja niiden hyödyntäminen alueellisten muutostrendien havaitsemisessa ja kehityksen ennakoinnissa.

Ramboll selvitti yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n kanssa, miten investointien esisuunnittelua voitaisiin kehittää digitalisaation näkökulmasta. Selvitys oli osa HSY:n ÄlykäsVesi-hanketta, joka on osin Tekesin rahoittama.

Tietomallipohjainen suunnittelu mahdollistaa tiedon ja investoinnin kokonaisvaltaisen hallinnan.

– Mallipohjaisella suunnittelulla voidaan varmistaa lähtötietojen säilyminen ja käytettävyys tulevaisuudessa esimerkiksi viemällä toteutuneet suunnitelmat kaupunkimalliin. Tampereen keskuspuhdistamon laitossuunnittelun sekä Blominmäen puhdistamon esisuunnittelun toteutimme Rambollilla tietomallipohjaisesti, kertoo projektipäällikkö Suvi Virta.
Digitalisaatiota edistetään useilla toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Uusia menetelmiä ja käytäntöjä voidaan hyödyntää ennakkoluulottomasti kehitettäessä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa vesihuoltoa. Esineiden internetin (IoT) vaikutus tiedonsiirtoon ja antureiden akunkestoon tulee lisäämään reaaliaikaisen mittausdatan määrää ja avaa mahdollisuuksia muun muassa prosessien ja verkostojen hallinnan kehittämiseen. Lisätyn todellisuuden avulla voidaan tietomallipohjaista suunnitelmaa tarkastella paikan päällä ja havaita rakentamisvaiheen mahdollisia haasteita sekä havainnoida miltä suunnitelma toteutuessaan näyttää.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu